Sim Năm Sinh

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 070.333.1972 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 070.333.1985 2.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
3 070.333.1990 3.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
4 079.8181.979 4.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
5 070.333.1975 2.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
6 070.333.1984 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0704.45.1991 1.300.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
8 078.345.2020 1.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
9 079.444.2000 2.250.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
10 070.333.1971 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
11 079.444.2020 1.150.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
12 070.333.1978 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
13 070.333.1989 3.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0797.79.19.79 10.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
15 070.333.1970 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
16 070.333.1974 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
17 070.333.1973 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
18 070.333.1977 2.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 070.333.1983 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0776.79.19.79 4.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
21 07.9779.1991 5.800.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
22 070.333.1991 4.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
23 079.444.1991 1.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
24 078.345.1979 3.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
25 078.333.1979 2.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
26 070.333.1981 2.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
27 079.222.1991 6.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
28 078.666.2020 1.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
29 079.345.2020 1.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0798.99.1998 4.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
31 078.666.1979 5.800.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
32 079.345.1991 3.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
33 078.333.2020 980.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0798.99.1979 4.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0986.92.1997 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
36 0389.92.1992 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
37 03.7986.1990 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
38 0356.99.1986 6.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
39 03.5555.1992 30.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
40 0399.79.1989 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
41 0989.92.2008 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
42 0986.99.2009 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
43 03.8668.1993 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
44 03.5678.1986 20.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
45 039.333.1987 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
46 0962.16.1991 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
47 039.333.1990 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
48 0968.96.1979 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
49 0985.97.1997 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
50 033331.1997 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
51 0333.86.1995 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
52 0388.39.1993 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
53 0379.96.1986 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
54 0979.77.2002 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
55 0985.16.1997 12.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
56 0987.97.1987 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
57 0372.88.1988 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
58 0987.60.1989 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
59 0388.39.1986 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
60 03.8668.1995 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3