Sim Năm Sinh

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 03.5678.1986 20.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
2 03.5555.1985 22.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
3 03.5555.1992 30.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
4 09.1996.1990 28.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
5 08.6789.1991 26.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
6 03.8888.1979 31.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
7 0866.66.1992 31.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
8 0983.86.1978 20.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
9 0866.66.1985 26.700.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
10 0866.66.1970 22.200.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
11 0866.66.2007 22.300.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
12 08.6789.1994 22.300.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
13 08.6789.1984 26.700.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
14 0866.66.2009 22.200.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
15 08.6789.1997 26.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
16 0867.89.2001 22.300.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
17 0866.66.2002 22.200.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
18 0866.66.2011 22.200.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
19 03.9999.1977 26.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
20 08.6789.1985 22.300.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
21 08.6789.1986 31.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
22 0866.66.1983 26.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
23 0366.66.1977 22.200.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
24 034567.1990 22.200.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
25 08.6789.1982 22.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
26 08.6666.1986 40.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
27 0866.66.1997 31.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
28 0866.66.1977 22.200.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
29 0866.66.2003 22.200.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
30 0866.66.1978 22.200.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
31 0866.66.1981 26.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
32 0866.66.1984 22.300.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
33 0867.89.1970 35.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
34 08.6789.1987 22.200.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
35 08.6666.2019 22.200.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
36 0866.66.2005 22.300.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
37 0866.66.1979 31.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
38 08.6789.1993 26.700.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
39 08.6789.1980 26.700.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
40 0931.27.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
41 07.99991992 39.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0703.88.1999 22.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
43 0819.95.1999 36.200.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
44 0923.06.1999 24.000.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
45 0924.01.1999 20.800.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
46 0928.37.1999 20.800.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
47 0921.96.1999 27.200.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
48 0763.20.20.20 35.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
49 0764.111.999 50.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
50 09.31.03.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
51 0779.8.9.1999 40.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
52 0789.61.1999 22.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
53 0899.022.022 20.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
54 0899.00.1999 28.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
55 0899.6.8.1999 45.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
56 0899.66.1999 28.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
57 0795.991.999 39.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
58 078899.1999 50.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
59 0787.91.1999 22.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
60 0899.01.1999 20.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3