Sim Năm Sinh

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0798.99.1998 4.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 078.345.1979 3.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
3 078.345.2020 1.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0798.99.1979 4.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0776.79.19.79 4.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
6 079.444.2020 1.150.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
7 070.333.1984 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
8 078.666.1979 5.800.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
9 070.333.1985 2.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
10 079.222.1991 6.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
11 070.333.1981 2.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
12 078.333.1979 2.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
13 079.444.1991 1.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
14 079.345.2020 1.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
15 078.666.2020 1.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
16 070.333.1977 2.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0797.79.19.79 10.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
18 070.333.1974 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 078.333.2020 980.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
20 070.333.1991 4.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
21 079.444.2000 2.250.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
22 070.333.1975 2.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
23 070.333.1983 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
24 07.9779.1991 5.800.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
25 070.333.1989 3.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
26 070.333.1990 3.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
27 070.333.1978 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
28 070.333.1971 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
29 079.345.1991 3.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
30 070.333.1970 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0704.45.1991 1.300.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
32 070.333.1973 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
33 079.8181.979 4.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
34 070.333.1972 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0985.97.1997 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
36 0389.92.1992 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
37 0968.96.1979 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
38 0388.39.1993 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
39 0986.32.1979 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
40 0983.95.1998 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
41 0962.16.1991 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
42 039.333.1990 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
43 0989.61.1985 12.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
44 03.8668.1993 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
45 0379.86.1993 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
46 0368.39.1991 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
47 039.333.1987 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
48 0985.16.1997 12.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
49 0398.39.1986 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
50 0983.55.2000 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
51 0986.99.2009 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
52 03.5555.1985 22.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
53 0333.86.1995 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
54 0388.39.1986 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
55 03.5678.1986 20.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
56 0989.92.2008 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
57 0979.75.1985 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
58 03.5555.1992 30.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
59 0987.60.1989 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
60 0986.92.1997 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3