Sim Năm Sinh

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0797.79.19.79 10.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0389.92.1992 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
3 0987.21.1997 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
4 0979.77.2002 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
5 0987.97.1987 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
6 03.8668.1993 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
7 0988.93.2001 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
8 039.333.1987 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
9 0983.95.1998 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
10 0985.66.1992 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
11 0979.75.1985 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
12 0989.61.1985 12.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
13 03.5678.1986 20.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
14 0986.92.1997 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
15 0986.32.1979 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
16 033331.1997 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
17 0962.16.1991 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
18 0989.92.2008 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
19 0985.97.1997 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
20 0968.96.1979 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
21 039.333.1990 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
22 0372.88.1988 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
23 0983.55.2000 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
24 0399.79.1989 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
25 0333.86.1995 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
26 03.7986.1990 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
27 0985.16.1997 12.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
28 0986.99.2009 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
29 03.8668.1995 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
30 0979.76.1982 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
31 03.8686.1982 13.300.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
32 0983.86.1978 20.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
33 0365.55.1995 10.700.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
34 0388.88.2022 17.700.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
35 0867.77.1984 10.700.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
36 0866.99.1979 11.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
37 0866.68.1985 11.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
38 0867.89.2010 13.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
39 09.6886.1974 17.800.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
40 0866.88.1980 11.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
41 0867.77.1996 11.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
42 0355.55.1978 16.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
43 0368.88.1991 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
44 03.3456.1993 11.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
45 0867.89.1977 17.800.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
46 03.8989.1998 13.300.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
47 0866.86.1985 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
48 0862.86.1986 13.300.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
49 0867.89.1976 17.800.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
50 086.555.1987 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
51 0333.99.1979 10.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
52 0379.99.1986 11.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
53 0865.55.1984 10.700.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
54 0389.99.2018 10.700.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
55 0345.67.2013 13.300.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
56 0988.84.1984 13.300.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
57 0865.86.1986 11.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
58 03.6789.2014 10.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
59 0868.68.1970 17.700.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
60 03.5555.2017 13.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3