Sim Năm Sinh

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 079.444.1991 1.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0704.45.1991 1.300.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
3 079.345.2020 1.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
4 079.444.2020 1.150.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
5 078.333.1979 2.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
6 078.345.2020 1.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
7 070.333.1981 2.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
8 078.666.2020 1.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0394.47.1996 2.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
10 0333.05.1987 2.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
11 0393.48.1996 2.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
12 0382.09.1985 1.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
13 0387.54.1985 1.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
14 0357.87.1994 2.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
15 0868.47.1970 1.100.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
16 0326.86.2017 2.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
17 0373.01.1988 2.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
18 0399.04.1994 2.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
19 0338.07.1986 2.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
20 0329.48.2009 1.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
21 0372.47.1988 2.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
22 0326.69.1980 1.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
23 0395.35.1994 2.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
24 0345.97.2021 1.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
25 0394.46.1988 2.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
26 0357.06.2013 1.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
27 0329.05.1984 1.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
28 0365.20.1977 1.100.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
29 0358.04.1997 2.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
30 0382.64.1989 2.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
31 0383.38.1974 1.100.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
32 0335.49.1995 2.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
33 0385.35.2001 2.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
34 0356.77.1974 1.100.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
35 0327.40.2017 1.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
36 0354.21.2000 2.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
37 0338.84.2013 1.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
38 0379.59.2017 2.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
39 093.7.03.2018 1.750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
40 0784.66.2011 1.750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0785.08.1989 1.750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
42 08.9995.1976 1.850.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
43 0908.67.1973 1.350.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
44 0785.02.2007 1.550.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
45 0794.72.2009 1.350.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
46 0899.75.1974 1.450.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
47 0786.13.2012 1.350.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
48 0797.18.2012 1.350.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
49 0798.31.1990 1.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
50 0784.88.1990 1.860.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
51 0793.45.1980 1.350.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
52 0798.97.1979 1.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
53 0785.68.1984 1.550.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
54 0937.45.2014 1.050.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
55 0784.60.1996 1.550.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
56 0797.84.1998 1.550.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
57 0792.72.2008 1.550.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
58 0899.75.1984 1.850.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
59 0931.55.2014 1.550.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
60 0797.28.2016 1.350.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3