Sim Năm Sinh

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 078.333.1979 2.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 078.666.1979 5.800.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
3 070.333.1972 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
4 070.333.1985 2.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
5 070.333.1973 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
6 078.345.2020 1.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
7 070.333.1983 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0776.79.19.79 4.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
9 070.333.1984 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
10 079.444.2000 2.250.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
11 078.345.1979 3.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
12 070.333.1977 2.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
13 079.222.1991 6.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
14 070.333.1970 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
15 079.444.1991 1.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
16 070.333.1975 2.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
17 070.333.1989 3.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
18 079.444.2020 1.150.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 070.333.1978 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
20 079.345.1991 3.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
21 070.333.1971 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0704.45.1991 1.300.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
23 078.333.2020 980.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
24 079.8181.979 4.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0798.99.1998 4.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
26 070.333.1991 4.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0797.79.19.79 10.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
28 070.333.1990 3.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
29 070.333.1981 2.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0798.99.1979 4.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
31 070.333.1974 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
32 07.9779.1991 5.800.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
33 079.345.2020 1.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
34 078.666.2020 1.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0985.66.1992 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
36 0968.96.1979 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
37 0986.99.2009 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
38 0983.55.2000 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
39 0986.92.1997 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
40 0987.97.1987 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
41 0983.95.1998 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
42 0989.61.1985 12.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
43 03.5678.1986 20.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
44 0987.21.1997 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
45 0979.76.1982 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
46 0985.16.1997 12.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
47 0985.97.1997 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
48 0979.77.2002 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
49 0368.39.1991 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
50 03.5555.1985 22.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
51 03.5555.1992 30.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
52 0986.32.1979 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
53 0987.60.1989 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
54 03.7986.1990 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
55 0398.39.1986 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
56 0379.96.1986 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
57 0356.99.1986 6.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
58 0962.16.1991 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
59 0379.86.1993 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
60 0399.79.1989 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3