Sim Năm Sinh

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 079.8181.979 4.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 079.444.2000 2.250.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
3 0798.99.1979 4.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
4 070.333.1985 2.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
5 070.333.1989 3.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0776.79.19.79 4.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
7 070.333.1983 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
8 070.333.1984 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
9 070.333.1974 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
10 0798.99.1998 4.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
11 078.333.1979 2.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
12 070.333.1971 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
13 070.333.1991 4.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
14 070.333.1990 3.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
15 070.333.1972 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
16 070.333.1977 2.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
17 070.333.1970 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
18 079.345.1991 3.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 070.333.1973 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
20 070.333.1975 2.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
21 078.345.1979 3.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
22 070.333.1981 2.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0339.86.1989 4.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
24 0963.42.2009 2.850.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
25 0377.66.1991 3.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
26 0865.68.1989 4.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
27 0375.86.1991 2.890.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
28 0335.82.1988 2.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
29 0335.68.1979 4.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
30 0967.92.2004 4.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
31 0868.63.1979 4.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
32 0354.56.1990 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
33 0387.79.1992 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
34 0869.11.1985 3.590.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
35 0353.79.1998 2.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
36 0388.11.1993 2.790.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
37 0987.47.1985 2.790.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
38 0977.40.1980 2.890.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
39 0974.05.2008 2.790.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
40 0963.90.2001 4.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
41 0869.78.1995 4.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
42 0369.86.1979 4.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
43 0865.98.1998 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
44 0977.06.1984 3.590.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
45 0968.42.1987 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
46 0325.79.1991 2.850.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
47 0328.68.1987 4.890.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
48 0328.86.1996 4.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
49 0388.68.2003 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
50 0394.56.1992 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
51 0981.74.1980 3.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
52 0964.01.1987 2.890.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
53 0981.34.2014 3.590.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
54 0335.67.1987 2.950.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
55 0397.79.2007 4.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
56 0386.88.2007 4.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
57 0376.78.1998 2.890.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
58 0964.00.1997 4.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
59 0963.25.1980 2.790.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
60 0977.36.2004 4.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3