Sim Năm Sinh

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0979.75.1985 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
2 0985.97.1997 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
3 0988.93.2001 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
4 0989.61.1985 12.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
5 0987.21.1997 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
6 0989.92.2008 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
7 0986.92.1997 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
8 0985.66.1992 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
9 0968.96.1979 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
10 0983.55.2000 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
11 0986.32.1979 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
12 0983.95.1998 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
13 0987.60.1989 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
14 0962.16.1991 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
15 0979.77.2002 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
16 0986.99.2009 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
17 0987.97.1987 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
18 0985.16.1997 12.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
19 0979.76.1982 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
20 09.1996.1990 28.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
21 0967.46.2007 2.790.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
22 0964.86.2014 2.790.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
23 0965.88.1974 3.590.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
24 0964.70.1986 4.190.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
25 0977.86.1976 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
26 0961.46.1980 2.790.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
27 0964.15.2004 2.790.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
28 0968.87.2016 4.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
29 0981.34.2012 3.590.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
30 0965.54.2004 2.850.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
31 0987.66.1972 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
32 0974.93.2008 2.890.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
33 0978.50.1985 2.890.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
34 0983.48.1981 2.790.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
35 0969.40.2001 4.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
36 0981.30.2022 3.090.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
37 0968.42.1987 4.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
38 0984.04.2004 2.790.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
39 0978.16.2011 4.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
40 0969.86.1974 3.590.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
41 0971.98.1977 3.590.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
42 0975.23.1984 3.590.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
43 0973.70.2004 2.850.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
44 0974.88.2014 2.850.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
45 0963.05.1980 3.590.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
46 0971.95.1970 3.690.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
47 0965.41.2005 2.850.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
48 0973.79.2004 4.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
49 0978.40.1990 4.090.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
50 0981.80.2004 2.850.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
51 0981.54.2017 3.590.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
52 0975.44.2006 3.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
53 0985.59.2017 3.690.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
54 0975.45.1981 2.790.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
55 0968.45.2004 4.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
56 0961.80.1980 4.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
57 0987.66.1971 2.890.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
58 0975.23.1975 3.690.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
59 0963.46.1980 2.790.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
60 0961.68.1974 2.790.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3