Sim Năm Sinh

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 070.333.1974 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0798.99.1979 4.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
3 0776.79.19.79 4.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
4 079.8181.979 4.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
5 078.666.1979 5.800.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0798.99.1998 4.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
7 078.345.2020 1.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
8 070.333.1991 4.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
9 079.444.2020 1.150.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
10 079.345.1991 3.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
11 070.333.1985 2.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
12 070.333.1981 2.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
13 070.333.1970 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
14 070.333.1978 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
15 079.444.1991 1.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
16 078.666.2020 1.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
17 078.345.1979 3.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
18 070.333.1984 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 078.333.1979 2.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
20 070.333.1983 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
21 070.333.1975 2.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
22 078.333.2020 980.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
23 070.333.1989 3.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
24 070.333.1971 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
25 079.444.2000 2.250.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
26 079.345.2020 1.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
27 070.333.1977 2.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0704.45.1991 1.300.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0797.79.19.79 10.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
30 070.333.1973 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
31 07.9779.1991 5.800.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
32 070.333.1972 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
33 079.222.1991 6.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
34 070.333.1990 3.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0989.92.2008 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
36 0379.96.1986 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
37 0983.55.2000 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
38 0962.16.1991 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
39 0399.79.1989 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
40 03.8668.1993 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
41 0979.76.1982 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
42 0388.39.1986 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
43 0987.21.1997 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
44 03.5555.1985 22.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
45 0986.92.1997 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
46 0968.96.1979 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
47 0389.92.1992 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
48 0989.61.1985 12.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
49 03.5678.1986 20.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
50 0987.60.1989 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
51 0987.97.1987 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
52 0986.99.2009 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
53 0985.16.1997 12.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
54 0988.93.2001 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
55 033331.1997 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
56 0985.97.1997 15.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
57 0398.39.1986 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
58 0333.86.1995 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
59 03.8668.1995 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
60 0379.86.1993 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3