Sim Số Độc

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0358.244.078 700.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
2 0355.22.4078 2.380.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
3 0353.12.4078 1.490.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
4 033.898.4078 1.940.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
5 0385.23.4953 1.400.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
6 0368.36.4953 2.450.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
7 0386.97.4953 1.470.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
8 0387.11.4953 1.490.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
9 0356.75.4953 1.400.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
10 0333.09.4953 2.000.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
11 0393.20.4953 1.400.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
12 0336.92.4953 1.920.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
13 0335.17.4953 1.400.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
14 0398.84.4953 1.400.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
15 0389.014.078 650.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
16 0377.55.4078 1.490.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
17 034.365.4078 34.700.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
18 0399.914.078 650.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
19 03.2992.4078 4.880.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
20 0345.414.078 1.392.500 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
21 0387.234.078 1.000.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
22 0344.73.4078 650.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
23 038.717.4078 1.260.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
24 0325.814.078 650.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
25 0354.674.078 650.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
26 0353.964.078 650.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
27 0349.724.078 1.090.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
28 0337.654.078 650.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
29 0386.27.4078 1.500.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
30 0395.87.4078 1.280.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
31 0365.924.078 650.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
32 036.79.6.4078 1.850.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
33 0352.21.4953 830.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
34 0354.524.078 650.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
35 0354.52.49.53 840.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
36 0337.64.4078 945.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
37 0325.474.953 980.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
38 0348.67.49.53 980.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
39 0398.794.078 1.970.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
40 0365.774.078 650.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
41 0398.254.078 650.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
42 0386.17.4078 980.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
43 0397.314.078 650.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
44 03.5878.4078 1.180.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
45 0342.53.49.53 1.325.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
46 0364.294078 980.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
47 03.6699.49.53 1.880.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
48 0345.12.4078 1.960.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
49 0332.88.4953 910.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
50 0398.12.49.53 820.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
51 0349.71.4078 1.015.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
52 0372.38.49.53 945.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
53 0329.744.078 650.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
54 0374.994.078 650.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
55 0377.67.4953 1.100.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
56 0343.01.49.53 900.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
57 0387.15.4078 3.500.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
58 0355.744.078 650.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
59 0373.16.4078 945.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
60 0394.20.4078 945.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua