Sim Số Độc

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0358.29.4953 769.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
2 0385.23.4953 909.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
3 0393.20.4953 909.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
4 0356.75.4953 1.050.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
5 0386.97.4953 1.260.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
6 0344.86.4953 909.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
7 0372.23.4953 909.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
8 0387.11.4953 1.260.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
9 0335.17.4953 909.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
10 0398.844.953 980.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
11 033.898.4078 1.740.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
12 0353.12.4078 1.259.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
13 0355.22.4078 2.240.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
14 0363.23.4953 959.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
15 0359.47.4078 840.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
16 0353.274.078 440.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
17 0328.15.49.53 910.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
18 0339.09.4078 1.090.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
19 0398.12.49.53 720.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
20 0334.124.078 440.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
21 0337.28.4078 940.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
22 0345.53.49.53 6.130.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
23 0363.99.4078 1.440.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
24 0329.56.4078 650.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
25 0372.50.4953 440.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
26 033.667.4078 720.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
27 037.889.4953 769.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
28 0396.22.4078 1.390.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
29 0374.98.4953 440.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
30 0333.897.749 685.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
31 0386.27.4078 1.490.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
32 037.299.4078 1.590.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
33 0353.264.078 440.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
34 033363.4953 909.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
35 0368.19.4953 769.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
36 0372.944.078 440.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
37 0397.10.4078 840.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
38 0329.32.49.53 840.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
39 0377.13.49.53 9.950.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
40 0339.954.078 440.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
41 0399.724.078 440.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
42 0387.13.4953 2.790.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
43 0344.17.4953 790.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
44 0374.22.4953 440.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
45 0382.49.4953 1.290.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
46 0355.86.4953 889.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
47 034.862.4078 940.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
48 0329.53.4078 840.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
49 0393.64.4078 840.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
50 0395.484.078 440.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
51 0339.45.4953 1.109.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
52 0334.29.4078 1.610.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
53 0338.31.4078 790.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
54 0349.14.4078 840.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
55 039.629.4078 940.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
56 0383.52.4078 1.109.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
57 0386.92.4078 940.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
58 0335.344.953 840.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
59 0368.724.078 440.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
60 0358.904.078 440.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua