Sim Số Độc

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0358.29.4953 910.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
2 0386.97.4953 1.260.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
3 0355.22.4078 2.240.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
4 033.898.4078 1.790.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
5 0353.12.4078 1.260.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
6 0363.23.4953 959.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
7 0353.954.078 1.520.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
8 0369.614.953 685.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
9 0386.49.49.53 1.990.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
10 0372.164.078 440.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
11 0338.294.078 440.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
12 0389.23.4078 889.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
13 039.764.4078 840.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
14 0356.544.078 1.310.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
15 0326.024.078 1.050.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
16 0395.474.078 440.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
17 0336.93.4953 809.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
18 0377.34.4078 840.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
19 0347.13.4078 840.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
20 0329.56.4078 650.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
21 0374.95.4078 1.180.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
22 0385.63.49.53 650.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
23 0392.47.49.53 629.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
24 0345.88.4078 4.490.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
25 0396.87.7749 440.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
26 0337.194.078 440.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
27 0356.24.4078 804.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
28 0335.854.078 1.510.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
29 0332.74.4078 804.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
30 0363.49.49.53 1.990.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
31 0335.084.078 440.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
32 0328.15.4078 4.940.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
33 03.3536.4953 790.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
34 0379.65.4078 1.140.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
35 0368.85.4078 1.440.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
36 0357.89.4078 2.690.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
37 0337.08.4078 846.500 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
38 0375.48.4953 840.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
39 0379.85.7749 482.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
40 0369.57.4078 1.180.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
41 0327.464.078 1.109.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
42 0377.13.49.53 9.950.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
43 0327.86.4078 940.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
44 0333.78.4953 1.566.500 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
45 0335.924.078 440.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
46 0327.63.4078 713.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
47 0328.34.4953 594.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
48 034.470.4078 699.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
49 0353.274.078 440.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
50 0373.35.4078 1.590.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
51 0378.104.078 440.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
52 0329.61.4078 889.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
53 034.456.4953 2.050.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
54 0374.944.078 440.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
55 0325.21.4078 889.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
56 03.5678.4078 4.490.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
57 0353.32.4078 804.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
58 0362.514.953 930.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
59 0358.13.4078 909.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
60 0375.74.4078 940.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua