Sim Số Độc

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0933.06.4953 1.220.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0326.184.078 1.050.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
3 0868.91.4953 1.390.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
4 0396.434.078 1.390.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
5 0378.554.078 1.400.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
6 097.662.49.53 1.810.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
7 096.889.49.53 1.904.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
8 0333.68.4953 1.600.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
9 0985.39.4953 2.370.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
10 0948.084.078 790.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
11 0838.864.078 2.300.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
12 0888.47.49.53 1.830.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
13 07722.777.49 980.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0764.47.4078 980.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0817.747.749 1.100.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
16 0888.52.4078 2.050.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
17 0819.71.77.49 1.180.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
18 0933.42.49.53 945.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0908.61.4953 980.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0901.62.49.53 945.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0937.11.77.49 840.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0908.6777.49 875.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0931.22.77.49 770.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0937.66.4953 1.287.500 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0937.49.49.53 2.900.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0901.6777.49 840.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0931.26.49.53 1.100.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0855.77.49.53 9.900.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
29 0944.13.49.53 9.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
30 081.777.4078 1.680.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
31 0947.53.49.53 5.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
32 08.1900.7749 5.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
33 0829.15.4078 4.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
34 091116.4078 3.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
35 088883.4078 6.600.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
36 0888.42.4078 2.050.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
37 0815.13.49.53 9.900.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
38 088889.4078 6.600.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
39 0835.794.078 5.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
40 0916.49.4078 2.050.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
41 0947.68.4078 2.500.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
42 0844.15.4078 3.500.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
43 088880.4078 12.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
44 08.1900.4078 15.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
45 0944.994.078 3.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
46 0913.404.078 5.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
47 08.1992.4078 3.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
48 0822.15.4078 5.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
49 0945.53.4953 5.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
50 0915.514.078 3.500.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
51 09.1992.4078 5.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
52 08.2345.4078 5.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
53 0941.4949.53 3.300.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
54 0888.7777.49 6.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
55 0838.15.4953 1.680.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
56 08.1993.4078 3.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
57 094.888.4953 3.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
58 0822.774953 5.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
59 08.1981.4078 2.050.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
60 0888.76.4078 2.050.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua