Sim Số Độc

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0964.62.4953 1.340.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
2 0358.29.4953 769.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
3 0975.42.4953 1.340.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
4 0356.75.4953 1.050.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
5 0867.09.4953 1.600.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
6 0398.844.953 1.050.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
7 0386.97.4953 1.600.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
8 0387.11.4953 1.600.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
9 0965.08.4953 2.300.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
10 0961.21.7749 1.050.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
11 0393.20.4953 1.050.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
12 0344.86.4953 1.050.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
13 0335.17.4953 1.050.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
14 0372.23.4953 1.050.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
15 0385.23.4953 1.050.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
16 0983.49.77.49 4.490.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
17 0355.22.4078 2.240.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
18 033.898.4078 1.790.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
19 0988.49.77.49 4.490.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
20 0353.12.4078 1.260.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
21 0966.33.4078 8.050.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
22 0363.23.4953 959.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
23 0963.17.4078 4.000.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
24 0865.44.4078 3.080.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
25 0325.954.078 1.790.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
26 0928.90.4953 2.780.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
27 0382.584.078 1.340.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
28 0345.53.49.53 6.130.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
29 0365.584.078 1.340.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
30 0985.12.7749 3.990.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
31 0868.00.4953 15.000.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
32 035.668.4078 7.950.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
33 0862.00.4078 1.480.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
34 0328.644.078 1.600.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
35 0924.794.078 1.970.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
36 0335.134.078 440.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
37 0867.96.4953 1.580.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
38 0965.16.4953 1.049.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
39 0963.81.4078 3.080.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
40 096.331.4078 3.140.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
41 0963.22.77.49 804.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
42 098.141.7749 740.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
43 0369.56.4953 850.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
44 0338.224.078 3.000.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
45 03.7878.4953 5.650.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
46 0384.62.49.53 790.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
47 0862.50.4078 1.480.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
48 0352.814.078 740.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
49 0325.46.4078 699.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
50 0974.26.4078 2.340.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
51 0364.49.4953 1.190.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
52 0984.78.49.53 10.800.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
53 0336.36.4953 720.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
54 0339.58.4078 1.590.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
55 0862.65.4078 1.440.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
56 0389.66.4953 1.750.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
57 0349.88.4078 940.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
58 0357.794.078 440.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
59 0969.68.4078 14.200.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
60 0372.944.078 440.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua