Sim Số Độc

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0933.93.4953 3.850.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0933.06.4953 1.050.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
3 0764.56.4953 849.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0787.73.4953 849.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0705.88.4953 849.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0764.73.4953 849.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0704.71.4953 849.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0764.87.4953 849.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0769.20.4953 849.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
10 0702.82.4953 849.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0708.45.4953 849.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0764.55.4953 849.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
13 0788.54.4953 849.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0777.37.4078 1.990.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0702.92.4953 849.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0705.18.4953 849.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0703.444.953 849.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0704.01.4953 849.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0702.15.4953 849.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0768.54.4953 849.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0787.32.4953 849.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0787.28.4953 849.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0783.12.4953 849.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0766.39.4953 849.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0782.27.4953 849.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0767.42.4953 849.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0766.31.4953 849.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0763.75.4953 849.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0787.61.4953 849.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0764.89.4953 849.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0764.764.953 849.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0765.40.4953 849.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0787.76.4953 849.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
34 078.555.4078 4.500.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
35 085.77777.49 4.050.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
36 0358.244.078 700.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
37 033.898.4078 1.940.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
38 0353.12.4078 1.490.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
39 0966.33.4078 7.550.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
40 0988.49.77.49 4.350.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
41 0983.49.77.49 4.350.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
42 0355.22.4078 2.380.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
43 0817.747.749 1.100.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
44 0764.47.4078 980.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
45 0888.52.4078 2.050.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
46 0819.71.77.49 1.180.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
47 0888.47.49.53 1.830.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
48 07722.777.49 980.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
49 09.1983.4078 6.650.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
50 0856.7777.49 980.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
51 082.999.4078 3.490.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
52 0819.7777.49 980.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
53 0916.37.4078 980.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
54 0836.7777.49 980.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
55 0856.99.4078 1.500.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
56 0886.14.4078 910.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
57 082.278.4078 1.175.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
58 0941.72.4078 1.325.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
59 0838.31.4078 770.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
60 0838.444.078 1.175.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua