Sim Số Độc

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0975.42.4953 1.340.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
2 0358.29.4953 769.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
3 0964.62.4953 1.340.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
4 0385.23.4953 909.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
5 0867.09.4953 1.260.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
6 0387.11.4953 1.260.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
7 0965.08.4953 2.110.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
8 0961.21.7749 909.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
9 0386.97.4953 1.260.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
10 0393.20.4953 909.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
11 0372.23.4953 909.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
12 0398.844.953 990.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
13 0356.75.4953 1.050.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
14 0344.86.4953 909.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
15 0335.17.4953 909.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
16 0355.22.4078 2.240.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
17 0966.33.4078 8.050.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
18 0988.49.77.49 4.490.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
19 033.898.4078 1.790.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
20 0983.49.77.49 4.490.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
21 0353.12.4078 1.260.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
22 0363.23.4953 959.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
23 0963.17.4078 4.000.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
24 0353.784.078 440.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
25 033.567.4078 1.610.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
26 0386.39.4078 3.180.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
27 0862.59.4078 1.540.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
28 0355.86.4953 889.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
29 0368.974.953 685.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
30 0352.324.078 1.740.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
31 0865.14.4078 4.740.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
32 0379.65.4078 1.140.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
33 0964.51.4953 959.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
34 0394.11.4078 804.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
35 0969.844953 1.310.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
36 0372.53.4078 940.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
37 034.281.4078 940.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
38 033.667.4078 720.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
39 0978.25.4953 2.510.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
40 098.37.04953 3.080.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
41 08.654.04953 2.340.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
42 0395.58.4078 840.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
43 0382.584.078 1.340.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
44 0346.08.4078 713.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
45 0971.66.4953 1.490.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
46 0967.80.7749 440.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
47 033.881.4953 559.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
48 0363.18.4078 889.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
49 0865.72.4078 2.380.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
50 0388.774.078 2.240.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
51 0342.70.4953 1.340.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
52 0924.794.078 1.970.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
53 0865.42.4953 1.090.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
54 0379.56.4078 1.360.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
55 0352.854.078 440.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
56 0358.304.078 440.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
57 034.456.4953 2.050.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
58 0356.13.4078 840.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
59 0865.00.4078 5.340.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
60 0377.254.078 1.290.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua