Sim năm sinh 1991 - Trang 3

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
201 0888.23.10.91   1,575,000 40 Vinaphone Mua sim
202 0564.11.01.91   700,000 28 Vietnamobile Mua sim
203 0888.26.07.91   1,575,000 49 Vinaphone Mua sim
204 0583.16.11.91   700,000 35 Vietnamobile Mua sim
205 0583.34.1991   1,100,000 43 Vietnamobile Mua sim
206 0589.20.03.91   700,000 37 Vietnamobile Mua sim
207 0888.15.03.91   1,575,000 43 Vinaphone Mua sim
208 0888.12.07.91   1,575,000 44 Vinaphone Mua sim
209 0914.28.10.91   1,575,000 35 Vinaphone Mua sim
210 0784.73.1991   1,950,000 49 Mobifone Mua sim
211 0584.24.09.91   700,000 42 Vietnamobile Mua sim
212 0333.07.07.91   1,950,000 33 Viettel Mua sim
213 0907.6.5.1991   3,900,000 47 Mobifone Mua sim
214 0901.05.11.91   1,875,000 27 Mobifone Mua sim
215 0907.26.05.91   1,800,000 39 Mobifone Mua sim
216 0896.04.05.91   1,575,000 42 Mobifone Mua sim
217 0939.01.06.91   2,600,000 38 Mobifone Mua sim
218 0907.17.06.91   1,800,000 40 Mobifone Mua sim
219 0907.04.03.91   1,500,000 33 Mobifone Mua sim
220 0939.17.01.91   1,950,000 40 Mobifone Mua sim
221 0939.29.03.91   1,950,000 45 Mobifone Mua sim
222 0907.18.02.91   1,575,000 37 Mobifone Mua sim
223 0907.11.03.91   1,500,000 31 Mobifone Mua sim
224 0896.04.01.91   1,575,000 38 Mobifone Mua sim
225 0907.10.03.91   1,800,000 30 Mobifone Mua sim
226 0907.09.06.91   1,950,000 41 Mobifone Mua sim
227 0907.27.03.91   1,875,000 38 Mobifone Mua sim
228 0907.15.08.91   1,800,000 40 Mobifone Mua sim
229 0907.20.03.91   1,800,000 31 Mobifone Mua sim
230 0939.30.03.91   2,200,000 37 Mobifone Mua sim
231 0907.12.07.91   1,500,000 36 Mobifone Mua sim
232 0896.04.02.91   1,575,000 39 Mobifone Mua sim
233 0907.28.06.91   1,875,000 42 Mobifone Mua sim
234 0907.18.12.91   1,800,000 38 Mobifone Mua sim
235 0907.26.01.91   1,575,000 35 Mobifone Mua sim
236 0939.16.02.91   1,950,000 40 Mobifone Mua sim
237 0907.29.03.91   1,875,000 40 Mobifone Mua sim
238 0907.13.02.91   1,500,000 32 Mobifone Mua sim
239 0939.27.02.91   2,300,000 42 Mobifone Mua sim
240 0907.21.06.91   1,875,000 35 Mobifone Mua sim
241 0931.091.291   1,575,000 35 Mobifone Mua sim
242 0898.8.1.1991   3,300,000 54 Mobifone Mua sim
243 0931.07.12.91   1,875,000 33 Mobifone Mua sim
244 0901.01.07.91   3,000,000 28 Mobifone Mua sim
245 0907.31.07.91   1,500,000 37 Mobifone Mua sim
246 0896.04.08.91   1,575,000 45 Mobifone Mua sim
247 0896.7.1.1991   2,900,000 51 Mobifone Mua sim
248 0907.10.06.91   1,575,000 33 Mobifone Mua sim
249 0931.07.10.91   1,875,000 31 Mobifone Mua sim
250 0907.08.05.91   1,800,000 39 Mobifone Mua sim