Sim năm sinh 1991 - Trang 2

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
101 083779.1991   4,560,000 54 Vinaphone Mua sim
102 0338.55.1991   4,800,000 44 Viettel Mua sim
103 0869.15.07.91   1,350,000 46 Viettel Mua sim
104 0793.22.06.91   900,000 39 Mobifone Mua sim
105 0795.28.06.91   900,000 47 Mobifone Mua sim
106 0869.15.04.91   1,755,000 43 Viettel Mua sim
107 0795.26.12.91   900,000 42 Mobifone Mua sim
108 0869.13.02.91   1,350,000 39 Viettel Mua sim
109 0829.14.1991   1,950,000 44 Vinaphone Mua sim
110 0707.35.1991   2,800,000 42 Mobifone Mua sim
111 0979.31.04.91   1,650,000 43 Viettel Mua sim
112 0333.07.07.91   1,950,000 33 Viettel Mua sim
113 0564.11.09.91   700,000 36 Vietnamobile Mua sim
114 0962.04.12.91   1,575,000 34 Viettel Mua sim
115 0914.21.06.91   1,575,000 33 Vinaphone Mua sim
116 0784.45.1991   1,950,000 48 Mobifone Mua sim
117 0333.07.09.91   1,950,000 35 Viettel Mua sim
118 0918.26.08.91   1,575,000 44 Vinaphone Mua sim
119 0813.24.05.91   770,000 33 Vinaphone Mua sim
120 0589.25.10.91   700,000 40 Vietnamobile Mua sim
121 0938.17.02.91   1,575,000 40 Mobifone Mua sim
122 0372.21.06.91   980,000 31 Viettel Mua sim
123 0914.28.06.91   1,575,000 40 Vinaphone Mua sim
124 0564.11.04.91   700,000 31 Vietnamobile Mua sim
125 0786.06.1991   1,950,000 47 Mobifone Mua sim
126 0962.17.06.91   1,575,000 41 Viettel Mua sim
127 0385.73.1991   1,950,000 46 Viettel Mua sim
128 0708.76.1991   2,300,000 48 Mobifone Mua sim
129 0853.41.1991   1,950,000 41 Vinaphone Mua sim
130 0857.10.02.91   770,000 33 Vinaphone Mua sim
131 0583.34.1991   1,100,000 43 Vietnamobile Mua sim
132 0969.04.12.91   1,650,000 41 Viettel Mua sim
133 0777.81.1991   3,300,000 50 Mobifone Mua sim
134 0888.23.06.91   1,575,000 45 Vinaphone Mua sim
135 0397.83.1991   1,950,000 50 Viettel Mua sim
136 0384.090.091   1,175,000 34 Viettel Mua sim
137 0855.21.03.91   910,000 34 Vinaphone Mua sim
138 0813.34.1991   1,950,000 39 Vinaphone Mua sim
139 0707.82.1991   2,800,000 44 Mobifone Mua sim
140 0584.24.09.91   700,000 42 Vietnamobile Mua sim
141 0917.09.05.91   1,575,000 41 Vinaphone Mua sim
142 0798.23.1991   1,950,000 49 Mobifone Mua sim
143 0785.94.1991   1,950,000 53 Mobifone Mua sim
144 0888.15.03.91   1,575,000 43 Vinaphone Mua sim
145 0888.12.07.91   1,575,000 44 Vinaphone Mua sim
146 0914.28.10.91   1,575,000 35 Vinaphone Mua sim
147 0564.11.01.91   700,000 28 Vietnamobile Mua sim
148 0704.41.1991   1,950,000 36 Mobifone Mua sim
149 0583.16.11.91   700,000 35 Vietnamobile Mua sim
150 0769.01.1991   1,950,000 43 Mobifone Mua sim