Sim năm sinh 1991 - Trang 2

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
101 0398.19.04.91   895,000 44 Viettel Mua sim
102 0843.12.07.91   650,000 35 Vinaphone Mua sim
103 086281.1991   3,800,000 45 Viettel Mua sim
104 0849.13.07.91   650,000 42 Vinaphone Mua sim
105 0845.09.12.91   650,000 39 Vinaphone Mua sim
106 0857.25.05.91   650,000 42 Vinaphone Mua sim
107 0845.27.11.91   650,000 38 Vinaphone Mua sim
108 056.474.1991   650,000 46 Vietnamobile Mua sim
109 086271.1991   3,800,000 44 Viettel Mua sim
110 058.474.1991   650,000 48 Vietnamobile Mua sim
111 0852.12.01.91   650,000 29 Vinaphone Mua sim
112 0845.02.07.91   650,000 36 Vinaphone Mua sim
113 058.540.1991   650,000 42 Vietnamobile Mua sim
114 0842.15.05.91   650,000 35 Vinaphone Mua sim
115 0822.03.12.91   650,000 28 Vinaphone Mua sim
116 0846.06.02.91   650,000 36 Vinaphone Mua sim
117 0849.08.05.91   650,000 44 Vinaphone Mua sim
118 0856.11.12.91   650,000 34 Vinaphone Mua sim
119 086277.1991   3,800,000 50 Viettel Mua sim
120 056.476.1991   650,000 48 Vietnamobile Mua sim
121 086264.1991   3,800,000 46 Viettel Mua sim
122 0858.16.04.91   650,000 42 Vinaphone Mua sim
123 086216.1991   4,500,000 43 Viettel Mua sim
124 086278.1991   3,800,000 51 Viettel Mua sim
125 0848.07.11.91   650,000 39 Vinaphone Mua sim
126 086276.1991   3,800,000 49 Viettel Mua sim
127 0858.22.03.91   650,000 38 Vinaphone Mua sim
128 0852.01.10.91   650,000 27 Vinaphone Mua sim
129 0857.11.06.91   650,000 38 Vinaphone Mua sim
130 0843.30.11.91   650,000 30 Vinaphone Mua sim
131 056.907.1991   650,000 47 Vietnamobile Mua sim
132 086283.1991   4,500,000 47 Viettel Mua sim
133 058.415.1991   650,000 43 Vietnamobile Mua sim
134 0945.14.07.91   825,000 40 Vinaphone Mua sim
135 086202.1991   3,800,000 38 Viettel Mua sim
136 0859.24.09.91   650,000 47 Vinaphone Mua sim
137 0842.13.12.91   650,000 31 Vinaphone Mua sim
138 08624.9.1991   3,800,000 49 Viettel Mua sim
139 0929.31.11.91   860,000 36 Vietnamobile Mua sim
140 086.234.1991   7,200,000 43 Viettel Mua sim
141 032.567.1991   5,775,000 43 Viettel Mua sim
142 0858.11.03.91   650,000 36 Vinaphone Mua sim
143 086205.1991   3,800,000 41 Viettel Mua sim
144 0382.18.05.91   685,000 37 Viettel Mua sim
145 0854.02.07.91   650,000 36 Vinaphone Mua sim
146 0846.23.07.91   650,000 40 Vinaphone Mua sim
147 0834.04.03.91   650,000 32 Vinaphone Mua sim
148 056.330.1991   650,000 37 Vietnamobile Mua sim
149 0855.30.01.91   650,000 32 Vinaphone Mua sim
150 086257.1991   3,800,000 48 Viettel Mua sim