Sim năm sinh 1991 - Trang 4

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
301 0907.26.02.91   1,875,000 36 Mobifone Mua sim
302 0896.04.09.91   1,575,000 46 Mobifone Mua sim
303 0907.15.06.91   1,800,000 38 Mobifone Mua sim
304 0896.7.4.1991   2,700,000 54 Mobifone Mua sim
305 0939.25.03.91   2,300,000 41 Mobifone Mua sim
306 0896.7.2.1991   2,900,000 52 Mobifone Mua sim
307 0896.7.3.1991   2,900,000 53 Mobifone Mua sim
308 0901.05.03.91   1,950,000 28 Mobifone Mua sim
309 0896.70.1991   1,875,000 50 Mobifone Mua sim
310 0907.28.01.91   1,950,000 37 Mobifone Mua sim
311 0896.04.07.91   1,575,000 44 Mobifone Mua sim
312 0939.07.03.91   1,725,000 41 Mobifone Mua sim
313 0898.8.2.1991   3,300,000 55 Mobifone Mua sim
314 0901.07.05.91   1,950,000 32 Mobifone Mua sim
315 0907.21.10.91   1,875,000 30 Mobifone Mua sim
316 0939.03.02.91   1,725,000 36 Mobifone Mua sim
317 0901.21.07.91   1,950,000 30 Mobifone Mua sim
318 0896.04.11.91   1,575,000 39 Mobifone Mua sim
319 0939.20.04.91   1,875,000 37 Mobifone Mua sim
320 0907.05.01.91   1,725,000 32 Mobifone Mua sim
321 0896.04.03.91   1,575,000 40 Mobifone Mua sim
322 0907.21.05.91   1,875,000 34 Mobifone Mua sim
323 0907.26.06.91   1,950,000 40 Mobifone Mua sim
324 0907.10.05.91   1,875,000 32 Mobifone Mua sim
325 0907.05.02.91   1,800,000 33 Mobifone Mua sim
326 0896.04.06.91   1,575,000 43 Mobifone Mua sim
327 0898.8.3.1991   3,300,000 56 Mobifone Mua sim
328 0901.03.02.91   2,200,000 25 Mobifone Mua sim
329 0907.06.03.91   1,500,000 35 Mobifone Mua sim
330 0939.12.07.91   1,950,000 41 Mobifone Mua sim
331 0907.26.07.91   1,950,000 41 Mobifone Mua sim
332 0939.5.5.1991   10,000,000 51 Mobifone Mua sim
333 0939.01.03.91   2,600,000 35 Mobifone Mua sim
334 0939.6.4.1991   3,000,000 51 Mobifone Mua sim
335 0896.04.1991   2,500,000 47 Mobifone Mua sim
336 0907.27.06.91   1,800,000 41 Mobifone Mua sim
337 0907.17.05.91   1,875,000 39 Mobifone Mua sim
338 0901.02.07.91   2,200,000 29 Mobifone Mua sim
339 0899.6.5.1991   3,500,000 57 Mobifone Mua sim
340 0931.08.09.91   1,850,000 40 Mobifone Mua sim
341 0901.22.03.91   1,925,000 27 Mobifone Mua sim
342 0931.05.10.91   1,850,000 29 Mobifone Mua sim
343 0931.09.03.91   1,850,000 35 Mobifone Mua sim
344 0939.28.03.91   2,000,000 44 Mobifone Mua sim
345 0939.01.08.91   2,000,000 40 Mobifone Mua sim
346 0907.07.08.91   2,200,000 41 Mobifone Mua sim
347 0939.22.03.91   2,000,000 38 Mobifone Mua sim
348 0939.26.05.91   2,000,000 44 Mobifone Mua sim
349 0907.10.08.91   1,925,000 35 Mobifone Mua sim
350 0939.26.08.91   2,000,000 47 Mobifone Mua sim