Sim Số Độc

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0988.49.77.49 4.490.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
2 0355.22.4078 2.440.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
3 0983.49.77.49 4.490.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
4 0865.14.4078 4.880.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
5 0866.12.4078 3.080.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
6 0975.74.4953 3.180.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
7 0866.54.4078 2.340.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
8 0865.52.4078 2.340.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
9 0865.19.4078 4.740.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
10 0862.99.4078 2.340.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
11 096.256.4078 4.740.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
12 0866.71.4078 2.340.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
13 0975.49.49.53 4.950.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
14 086.234.4078 3.180.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
15 0865.74.4078 2.380.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
16 0968.52.4953 2.110.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
17 0964.60.4078 2.690.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
18 03.3656.4078 2.690.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
19 0985.13.4078 3.580.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
20 0869.63.4078 2.380.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
21 0337.86.4078 4.950.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
22 086.858.4078 4.950.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
23 097.45.04953 2.490.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
24 0359.86.4078 4.950.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
25 0963.58.4078 3.000.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
26 0374.184.078 2.600.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
27 0865.00.4953 3.080.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
28 0867.18.4078 2.380.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
29 0865.69.4078 4.080.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
30 0865.72.4078 2.380.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
31 0967.764.078 3.970.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
32 0977.85.4953 2.480.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
33 0866.84.4078 2.340.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
34 0987.93.4953 2.880.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
35 0962.50.4078 2.380.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
36 096.49.14953 2.490.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
37 0393.49.4953 2.490.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
38 0865.91.4078 2.340.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
39 0978.43.4078 3.180.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
40 0865.01.4078 4.740.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
41 0867.88.4078 4.080.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
42 0973.98.4953 2.440.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
43 0866.70.4078 2.380.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
44 0866.95.4078 2.340.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
45 0964.254.078 2.840.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
46 0867.55.4078 3.080.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
47 098.37.04953 3.080.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
48 0967.06.4953 2.240.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
49 0979.89.4953 2.840.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
50 096.775.4953 2.440.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
51 0961.39.49.53 2.690.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
52 097.57.04953 2.340.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
53 0865.04.4078 3.080.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
54 0965.76.4953 3.500.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
55 038.333.4078 4.180.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
56 0983.92.4078 4.950.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
57 035.996.4078 3.140.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
58 0981.24.4953 2.240.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
59 0869.59.4078 3.080.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
60 086.223.4078 2.380.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua