Sim Tiến Đôi

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0938.57.58.59 79.000.000 Sim tiến lên đôi Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0979.64.65.66 55.000.000 Sim tiến lên đôi Viettel Viettel Đặt mua
3 0981.80.81.82 55.000.000 Sim tiến lên đôi Viettel Viettel Đặt mua
4 0889.97.98.99 55.000.000 Sim tiến lên đôi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
5 0914.87.88.89 68.000.000 Sim tiến lên đôi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
6 0363.97.98.99 50.000.000 Sim tiến lên đôi Viettel Viettel Đặt mua
7 0853.54.55.56 50.000.000 Sim tiến lên đôi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
8 0914.36.37.38 50.000.000 Sim tiến lên đôi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
9 0968.85.86.87 68.000.000 Sim tiến lên đôi Viettel Viettel Đặt mua
10 0977.26.27.28 73.500.000 Sim tiến lên đôi Viettel Viettel Đặt mua
11 0916.96.97.98 79.000.000 Sim tiến lên đôi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
12 0996.87.88.89 59.000.000 Sim tiến lên đôi Gmobile Gmobile Đặt mua
13 0965.16.17.18 53.200.000 Sim tiến lên đôi Viettel Viettel Đặt mua
14 0777.97.98.99 90.000.000 Sim tiến lên đôi Mobifone Mobifone Đặt mua
15 09.89.91.92.93 95.000.000 Sim tiến lên đôi Viettel Viettel Đặt mua
16 03.34.35.36.37 54.900.000 Sim tiến lên đôi Viettel Viettel Đặt mua
17 09.36.35.36.37 55.800.000 Sim tiến lên đôi Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0799.97.98.99 73.700.000 Sim tiến lên đôi Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0981.35.36.37 58.000.000 Sim tiến lên đôi Viettel Viettel Đặt mua
20 0777.56.57.58 55.200.000 Sim tiến lên đôi Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0862.97.98.99 58.200.000 Sim tiến lên đôi Viettel Viettel Đặt mua
22 0383.97.98.99 72.800.000 Sim tiến lên đôi Viettel Viettel Đặt mua
23 0817.97.98.99 50.600.000 Sim tiến lên đôi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
24 0779.57.58.59 69.000.000 Sim tiến lên đôi Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0963.87.88.89 81.000.000 Sim tiến lên đôi Viettel Viettel Đặt mua
26 0905.27.28.29 79.000.000 Sim tiến lên đôi Mobifone Mobifone Đặt mua