Sim Tam Hoa Kép

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 024.88888.999 350.000.000 Sim tam hoa kép Máy bàn Máy bàn Đặt mua
2 02466.888.666 92.000.000 Sim tam hoa kép Máy bàn Máy bàn Đặt mua
3 02422.333.999 58.000.000 Sim tam hoa kép Máy bàn Máy bàn Đặt mua
4 02462.999.333 16.000.000 Sim tam hoa kép Máy bàn Máy bàn Đặt mua
5 024.22.111.888 10.000.000 Sim tam hoa kép Máy bàn Máy bàn Đặt mua
6 02462.777.111 8.400.000 Sim tam hoa kép Máy bàn Máy bàn Đặt mua
7 02273.888.111 33.000.000 Sim tam hoa kép Máy bàn Máy bàn Đặt mua
8 02466555111 16.800.000 Sim tam hoa kép Máy bàn Máy bàn Đặt mua
9 02422.666.888 220.000.000 Sim tam hoa kép Máy bàn Máy bàn Đặt mua