Sim Số Đối

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0982.922229 68.000.000 Sim đối Viettel Viettel Đặt mua
2 0988.599995 83.000.000 Sim đối Viettel Viettel Đặt mua
3 0941.988889 58.000.000 Sim đối Vinaphone Vinaphone Đặt mua
4 0797.799997 59.500.000 Sim đối Mobifone Mobifone Đặt mua
5 07.999.88889 98.500.000 Sim đối Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0789.899998 67.500.000 Sim đối Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0888.699996 68.000.000 Sim đối Vinaphone Vinaphone Đặt mua
8 0908.622.226 54.500.000 Sim đối Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0986.299992 57.500.000 Sim đối Viettel Viettel Đặt mua
10 0789.988889 98.500.000 Sim đối Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0971.911119 58.500.000 Sim đối Viettel Viettel Đặt mua
12 0977.277.772 79.500.000 Sim đối Viettel Viettel Đặt mua
13 0971.633336 55.500.000 Sim đối Viettel Viettel Đặt mua
14 0988.986.689 75.500.000 Sim đối Viettel Viettel Đặt mua
15 0886.588885 70.000.000 Sim đối Vinaphone Vinaphone Đặt mua
16 0987.955559 58.500.000 Sim đối Viettel Viettel Đặt mua
17 0975.911119 59.500.000 Sim đối Viettel Viettel Đặt mua
18 0902.822.228 58.000.000 Sim đối Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0888.288.882 68.500.000 Sim đối Vinaphone Vinaphone Đặt mua
20 0963.388.883 79.500.000 Sim đối Viettel Viettel Đặt mua
21 0989.599995 60.600.000 Sim đối Viettel Viettel Đặt mua
22 0937.966669 56.300.000 Sim đối Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0905.566665 65.500.000 Sim đối Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0989.099990 73.100.000 Sim đối Viettel Viettel Đặt mua
25 0868.855558 72.000.000 Sim đối Viettel Viettel Đặt mua
26 0338.799997 62.100.000 Sim đối Viettel Viettel Đặt mua
27 0968.677776 59.500.000 Sim đối Viettel Viettel Đặt mua
28 0333.633336 67.500.000 Sim đối Viettel Viettel Đặt mua
29 0789.388883 53.200.000 Sim đối Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0918.399993 54.609.000 Sim đối Vinaphone Vinaphone Đặt mua
31 0888.633336 94.500.000 Sim đối Vinaphone Vinaphone Đặt mua
32 0962.822.228 58.500.000 Sim đối Viettel Viettel Đặt mua
33 0983.922.229 58.500.000 Sim đối Viettel Viettel Đặt mua
34 0598.955559 64.500.000 Sim đối Gmobile Gmobile Đặt mua
35 0598.388883 58.000.000 Sim đối Gmobile Gmobile Đặt mua
36 0389.988.889 80.500.000 Sim đối Viettel Viettel Đặt mua
37 0996.955559 83.800.000 Sim đối Gmobile Gmobile Đặt mua
38 0993.899998 83.900.000 Sim đối Gmobile Gmobile Đặt mua
39 0707.988889 89.000.000 Sim đối Mobifone Mobifone Đặt mua
40 0993.966669 85.900.000 Sim đối Gmobile Gmobile Đặt mua