Sim Reddi

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 079.345.1991 3.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0708.68.2020 850.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
3 070.333.1973 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
4 070.333.1975 2.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0703.26.1991 1.200.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
6 079.444.2000 2.250.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
7 070.333.1985 2.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0767.04.1991 1.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
9 070.333.1972 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
10 070.333.1977 2.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
11 078.333.2020 980.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
12 070.333.1990 3.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
13 0703.27.2020 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
14 070.333.1974 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
15 070.333.1989 3.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0704.45.1991 1.300.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0789.91.2020 1.200.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0798.99.1998 4.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0776.79.19.79 4.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
20 070.333.1981 2.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
21 070.333.1970 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0798.68.1991 6.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0704.45.2002 1.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
24 070.333.1983 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
25 078.345.2020 1.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
26 078.345.1979 3.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0797.79.19.79 10.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
28 078.666.1979 5.800.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0898.87.2020 1.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0798.18.1991 4.400.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
31 070.333.1971 2.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0703.16.1991 1.200.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
33 079.444.2020 1.150.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
34 070.333.1984 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
35 07.9779.1991 5.800.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
36 070.333.1978 950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
37 0798.58.1991 1.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0797.17.2020 900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
39 079.222.1991 6.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
40 079.8181.979 4.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
41 079.345.2020 1.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
42 070.333.1991 4.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
43 0393.86.2019 1.290.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
44 0357.15.2017 1.900.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
45 0344.37.2014 1.200.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
46 0336.06.2021 2.090.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
47 0355.802.007 1.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
48 0342.62.2019 1.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
49 0354.28.2017 1.360.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
50 0355.61.2019 1.190.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
51 0359.922.019 1.810.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
52 0353.00.2018 1.390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
53 0353.78.1977 1.190.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
54 0387.16.2008 1.330.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
55 0373.42.2005 1.120.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
56 0339.20.2017 1.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
57 0396.49.2008 1.300.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
58 0358.70.2023 1.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
59 0335.00.2011 1.200.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
60 0389.05.1971 1.120.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua