Sim Reddi

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0767.789.678 5.500.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0969.345678 888.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
3 0888.12.3456 456.000.000 Sim số tiến Vinaphone Vinaphone Đặt mua
4 09.88.99.3456 123.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
5 09.789.14567 42.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
6 0988.32.3456 268.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
7 0941.67.6789 89.000.000 Sim số tiến Vinaphone Vinaphone Đặt mua
8 090.29.56789 389.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0966.12.5678 55.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
10 0975.01.2345 268.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
11 098.339.6789 229.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
12 0986.44.6789 139.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
13 08886.23456 95.000.000 Sim số tiến Vinaphone Vinaphone Đặt mua
14 0988.35.6789 799.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
15 097.169.6789 123.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
16 0918.69.5678 55.000.000 Sim số tiến Vinaphone Vinaphone Đặt mua
17 098.222.5678 126.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
18 093.166.3456 42.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0986.77.6789 188.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
20 098.1234567 1.500.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
21 0986.91.6789 168.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
22 0933.16.3456 39.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
23 096.59.23456 118.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
24 0909.63.6789 199.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
25 093.888.6789 399.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
26 098.139.6789 188.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
27 033.87.56789 110.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
28 0966.55.6789 555.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
29 097.33.56789 555.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
30 09.343.01234 39.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
31 091.799.6789 188.000.000 Sim số tiến Vinaphone Vinaphone Đặt mua
32 090.37.23456 110.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
33 09.3336.3456 55.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0965.55.6789 599.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
35 0979.46.6789 123.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
36 090.282.6789 123.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
37 0968.95.6789 568.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
38 0903.70.6789 99.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0978.05.6789 288.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
40 091.4567.789 158.000.000 Sim số tiến Vinaphone Vinaphone Đặt mua
41 07.9999.3456 79.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
42 09.1994.6789 188.000.000 Sim số tiến Vinaphone Vinaphone Đặt mua
43 0966.17.6789 129.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
44 03.6666.3456 65.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
45 094.111.6789 168.000.000 Sim số tiến Vinaphone Vinaphone Đặt mua
46 0932.32.3456 129.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
47 0345.68.6789 110.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
48 0908.61.6789 139.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
49 09.88.00.3456 99.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
50 09.19.09.6789 168.000.000 Sim số tiến Vinaphone Vinaphone Đặt mua
51 09.1313.6789 279.000.000 Sim số tiến Vinaphone Vinaphone Đặt mua
52 090.11.01234 50.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
53 09.81.89.3456 59.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
54 098.3333.789 150.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
55 0912.89.3456 59.000.000 Sim số tiến Vinaphone Vinaphone Đặt mua
56 0913.99.6789 310.000.000 Sim số tiến Vinaphone Vinaphone Đặt mua
57 0939.28.6789 139.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
58 09.1987.3456 43.000.000 Sim số tiến Vinaphone Vinaphone Đặt mua
59 0908.16.6789 139.000.000 Sim số tiến Mobifone Mobifone Đặt mua
60 091.58.23456 110.000.000 Sim số tiến Vinaphone Vinaphone Đặt mua