Sim năm sinh 120318

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0787.12.03.18 1.150.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0704.12.03.18 640.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
3 0823.12.03.18 720.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
4 0794.12.03.18 640.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0775.12.03.18 820.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0973.12.03.18 2.050.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
7 0765.12.03.18 820.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0922.12.03.18 770.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
9 0889.12.03.18 910.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
10 0707.12.03.18 1.190.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0762.12.03.18 665.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0386.12.03.18 1.250.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
13 0369.12.03.18 840.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
14 0387.12.03.18 980.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
15 0389.12.03.18 1.100.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
16 0941.12.03.18 805.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
17 0905.12.03.18 1.800.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0947.12.03.18 1.175.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
19 0858.12.03.18 700.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
20 0708.12.03.18 847.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0945.12.03.18 875.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
22 0799.12.03.18 525.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0346.12.03.18 1.020.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
24 0763.12.03.18 525.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0977.12.03.18 2.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
26 0948.12.03.18 840.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
27 0345.12.03.18 1.350.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
28 0398.12.03.18 1.100.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
29 0766.12.03.18 610.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0377.12.03.18 1.160.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
31 0789.12.03.18 1.512.500 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0815.12.03.18 805.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
33 0832.12.03.18 700.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
34 0342.12.03.18 980.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
35 0942.12.03.18 770.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
36 0796.12.03.18 670.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
37 0946.12.03.18 980.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
38 0928.12.03.18 770.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
39 0769.12.03.18 665.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua