Sim năm sinh 112010

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0774.11.2010 2.090.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0879.11.2010 1.100.000 Sim năm sinh iTelecom iTelecom Đặt mua
3 09.03.11.2010 14.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
4 08.16.11.2010 11.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
5 08.25.11.2010 10.700.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
6 0878.11.2010 980.000 Sim năm sinh iTelecom iTelecom Đặt mua
7 07.05.11.2010 14.300.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0374.11.2010 2.800.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
9 0846.11.2010 2.390.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
10 0837.11.2010 2.890.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
11 0845.11.2010 2.890.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
12 03.25.11.2010 5.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
13 0848.11.2010 2.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
14 0775.11.2010 2.010.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
15 08.15.11.2010 11.600.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
16 07.02.11.2010 3.890.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0819.11.2010 7.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
18 0856.11.2010 3.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
19 0852.11.2010 4.350.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
20 05.22.11.2010 9.000.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
21 09.27.11.2010 12.000.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
22 086.5.11.2010 2.820.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
23 0566.11.2010 1.250.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
24 08.24.11.2010 10.300.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
25 0392.11.2010 6.210.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
26 0703.11.2010 5.610.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0706.11.2010 5.070.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
28 05.28.11.2010 7.200.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
29 036.5.11.2010 2.800.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
30 0926.11.2010 4.350.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
31 08.14.11.2010 11.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
32 08.27.11.2010 10.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
33 0877.11.2010 1.180.000 Sim năm sinh iTelecom iTelecom Đặt mua
34 0844.11.2010 3.110.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
35 0853.11.2010 2.330.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
36 08.26.11.2010 10.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
37 08.28.11.2010 11.300.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
38 08.22.11.2010 10.600.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
39 09.01.11.2010 24.400.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
40 0817.11.2010 9.200.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
41 08.18.11.2010 15.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
42 0823.11.2010 4.710.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
43 0567.11.2010 1.700.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
44 09.21.11.2010 10.700.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
45 093.111.2010 6.990.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
46 0977.11.2010 12.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua