Sim năm sinh 1991 Đầu Số 097 mạng Viettel

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0974.32.1991 7.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
2 0976.49.1991 5.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
3 0976.53.1991 7.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
4 097.19.5.1991 12.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
5 0976.17.1991 5.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
6 0973.30.1991 6.800.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
7 0979.93.1991 12.100.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
8 097.442.1991 7.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
9 097.14.6.1991 11.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
10 097.888.1991 36.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
11 0977.39.1991 20.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
12 097.5.07.1991 11.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
13 097.5.04.1991 11.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
14 097.454.1991 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
15 097.12.8.1991 12.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
16 0975.73.1991 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
17 097.315.1991 9.900.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
18 0973.70.1991 6.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
19 0971.73.1991 12.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
20 0971.78.1991 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
21 0976.43.1991 6.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
22 0972.70.1991 6.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
23 0976.75.1991 8.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
24 0976.52.1991 12.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
25 0979.88.1991 39.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
26 097.358.1991 9.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
27 0971.99.1991 139.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
28 0979.31.1991 10.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
29 0971.30.1991 6.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
30 0974.92.1991 6.900.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
31 097.168.1991 20.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
32 0975.13.1991 6.800.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
33 0977.43.1991 7.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
34 0977.48.1991 6.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
35 097.192.1991 13.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
36 0977.6.1.1991 12.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
37 0975.43.1991 10.900.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
38 0971.80.1991 8.900.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua