Sim lặp 8989 Đầu Số 0888

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0888.74.8989 3.000.000 Sim lặp Vinaphone Vinaphone Đặt mua
2 0888.16.89.89 45.500.000 Sim lặp Vinaphone Vinaphone Đặt mua
3 0888.54.8989 3.000.000 Sim lặp Vinaphone Vinaphone Đặt mua
4 0888.64.8989 3.000.000 Sim lặp Vinaphone Vinaphone Đặt mua
5 0888.83.8989 34.500.000 Sim lặp Vinaphone Vinaphone Đặt mua
6 0888.53.8989 5.000.000 Sim lặp Vinaphone Vinaphone Đặt mua
7 0888.40.8989 2.930.000 Sim lặp Vinaphone Vinaphone Đặt mua
8 0888.40.8989 3.000.000 Sim lặp Vinaphone Vinaphone Đặt mua
9 0888.89.89.89 1.555.000.000 Sim taxi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
10 0888.35.8989 9.500.000 Sim lặp Vinaphone Vinaphone Đặt mua
11 0888.53.8989 4.880.000 Sim lặp Vinaphone Vinaphone Đặt mua
12 0888.41.8989 3.000.000 Sim lặp Vinaphone Vinaphone Đặt mua
13 0888.54.8989 3.000.000 Sim lặp Vinaphone Vinaphone Đặt mua
14 0888.41.8989 2.940.000 Sim lặp Vinaphone Vinaphone Đặt mua