Sim năm sinh 2010 Đầu Số 08

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0819.83.2010 3.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
2 0855.47.2010 700.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
3 0826.35.2010 1.250.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
4 0888.76.2010 2.200.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
5 0835.98.2010 1.180.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
6 08.3838.2010 3.800.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
7 085.565.2010 2.050.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
8 0855.89.2010 2.050.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
9 0817.55.2010 2.130.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
10 0829.78.2010 1.250.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
11 0855.91.2010 1.750.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
12 0859.57.2010 1.180.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
13 0855.77.2010 1.680.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
14 0838.13.2010 1.680.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
15 085.489.2010 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
16 0825.17.2010 1.750.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
17 0856.95.2010 1.750.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
18 08.8686.2010 7.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
19 0832.21.2010 1.180.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
20 0855.96.2010 2.130.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
21 0859.67.2010 840.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
22 0859.692.010 2.130.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
23 085.686.2010 3.200.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
24 0888.84.2010 2.800.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
25 0886.87.2010 1.680.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
26 0833.78.2010 1.680.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
27 0828.93.2010 1.680.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
28 0829.52.2010 1.180.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
29 0828.18.2010 2.600.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
30 0857.90.2010 980.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
31 0825.16.2010 1.750.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
32 0859.19.2010 1.680.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
33 0886.21.2010 2.130.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
34 0852.36.2010 2.280.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
35 0856.16.2010 1.330.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
36 0858.62.2010 1.980.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
37 0858.81.2010 1.250.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
38 088.676.2010 1.750.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
39 0886.16.2010 2.600.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
40 0855.92.2010 1.180.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
41 0886.22.2010 2.400.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
42 08.28.01.2010 10.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
43 0832.86.2010 1.980.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
44 0812.72.2010 1.250.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
45 0853.86.2010 1.250.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
46 0838.93.2010 1.750.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
47 0888.45.2010 1.680.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
48 0825.86.2010 1.980.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
49 0829.82.2010 1.750.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
50 0828.31.2010 910.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
51 08.55.66.2010 2.600.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
52 0835.4.5.2010 1.050.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
53 0828.4.4.2010 1.050.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
54 0889.42.2010 1.200.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
55 0825.21.2010 1.050.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
56 0834.3.5.2010 1.050.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
57 0834.06.2010 1.050.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
58 0833.4.7.2010 1.050.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
59 0826.4.6.2010 1.050.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
60 08.5559.2010 1.200.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua