Sim đặc biệt 134953 Đầu Số 08

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0836.13.49.53 20.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
2 0828.13.49.53 25.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
3 0826.13.4953 6.840.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
4 0815.13.49.53 9.900.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
5 0847.13.4953 10.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
6 0852.13.4953 3.500.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
7 0886.13.49.53 21.900.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
8 0834.13.49.53 8.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
9 0865.13.49.53 11.900.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
10 0859.13.4953 13.300.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
11 0855.13.49.53 5.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
12 0899.13.49.53 22.800.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
13 0827.13.49.53 5.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
14 0832.13.4953 3.890.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
15 0848.13.49.53 5.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
16 0816.13.49.53 5.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
17 0823.13.49.53 5.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
18 0824.13.49.53 5.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
19 08.37.13.49.53 23.500.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
20 0857.13.49.53 5.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
21 0856.13.4953 3.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
22 0858.13.4953 5.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
23 0822.13.4953 4.890.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
24 0838.13.4953 4.750.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
25 0854.13.49.53 5.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
26 0825.13.49.53 5.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
27 0833.13.4953 9.500.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
28 0846.13.49.53 5.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
29 0853.13.4953 5.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
30 0879.13.49.53 5.000.000 Sim đặc biệt iTelecom iTelecom Đặt mua
31 08.49.13.4953 9.500.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
32 0889.13.49.53 22.900.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua