Sim năm sinh 121203 Đầu Số 08

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0896.12.12.03 1.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0828.12.12.03 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
3 0848.12.12.03 840.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
4 0842.12.12.03 770.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
5 0818.12.12.03 1.250.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
6 0826.12.12.03 1.250.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
7 0815.12.12.03 1.325.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
8 0843.12.12.03 910.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
9 0813.12.12.03 1.250.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
10 0827.12.12.03 623.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
11 0853.12.12.03 700.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
12 0819.12.12.03 700.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
13 0856.12.12.03 1.250.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
14 0847.12.12.03 693.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
15 0817.12.12.03 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
16 0845.12.12.03 1.180.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
17 0814.12.12.03 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
18 0822.12.12.03 1.180.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua