Sim năm sinh 060287 Đầu Số 03

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0363.06.02.87 1.960.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
2 0385.06.02.87 1.100.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
3 0342.06.02.87 600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
4 0399.06.02.87 810.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
5 0388.06.02.87 900.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
6 0326.06.02.87 600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
7 0353.06.02.87 1.100.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
8 0392.06.02.87 860.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
9 0332.06.02.87 860.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
10 0398.06.02.87 658.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
11 0379.06.02.87 630.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
12 0369.06.02.87 670.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
13 0378.06.02.87 600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
14 0394.06.02.87 600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
15 0389.06.02.87 900.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
16 0375.06.02.87 600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua