Sim tự chọn 5240

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0972.79.5240 630.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
2 0969.645.240 770.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
3 0822.555.240 770.000 Sim tam hoa giữa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
4 0776.40.52.40 1.150.000 Sim dễ nhớ Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0779.345.240 1.150.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0787.40.52.40 1.150.000 Sim dễ nhớ Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0852.215.240 850.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
8 0886.645.240 670.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
9 0886.925.240 670.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
10 0973.965.240 660.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
11 0945.075.240 670.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
12 0942.965.240 670.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
13 0942.235.240 670.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
14 0947.565.240 670.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
15 0943.275.240 670.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
16 0842.195.240 850.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
17 0949.375.240 670.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
18 0969.185.240 660.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
19 0948.285.240 670.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
20 0913.965.240 700.000 Sim đầu số cổ Vinaphone Vinaphone Đặt mua
21 0909.625.240 630.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0.888.475240 670.000 Sim tam hoa giữa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
23 0886.505.240 670.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
24 0942.995.240 670.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
25 0942.455.240 670.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
26 0762.555.240 700.000 Sim tam hoa giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0949.615.240 670.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
28 0943.665.240 670.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
29 0935.745.240 980.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0946.305.240 670.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
31 0886.625.240 670.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
32 0886.195.240 670.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
33 0947.635.240 670.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
34 0778.505.240 525.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0947.075.240 670.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
36 0889.455.240 670.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
37 0947.105.240 670.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
38 0936.505.240 1.330.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0832.275.240 850.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
40 0904.935.240 525.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0969.905.240 532.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
42 0852.145.240 850.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
43 0942.045.240 670.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
44 0832.285.240 850.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
45 0949.865.240 670.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
46 0935.805.240 980.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
47 0949.675.240 670.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
48 0968.535.240 590.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
49 0919.035.240 1.250.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
50 0763.105.240 525.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
51 0941.865.240 670.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
52 0964.105.240 900.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
53 0911.40.52.40 1.175.000 Sim dễ nhớ Vinaphone Vinaphone Đặt mua
54 0942.875.240 670.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
55 0948.675.240 670.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
56 0364.245.240 770.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
57 0942.665.240 670.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
58 0946.415.240 670.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
59 0705.245.240 2.520.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
60 0948.165.240 670.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua