Sim tự chọn 3400

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0868.503.400 550.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
2 0987.363.400 700.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
3 0932.403.400 700.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0786.00.34.00 980.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0949.89.3400 630.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
6 097.22.33.400 1.100.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
7 0968.533.400 910.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
8 0977.533.400 1.250.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
9 0962.0234.00 910.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
10 09666.13.400 840.000 Sim tam hoa giữa Viettel Viettel Đặt mua
11 0977.933.400 1.100.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
12 091.22.93.400 910.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
13 07870.234.00 1.150.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0787.123.400 1.150.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
15 07793.234.00 1.150.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
16 09322.234.00 1.150.000 Sim tam hoa giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
17 07743.234.00 1.150.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
18 07792.234.00 1.150.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0921.123.400 770.000 Sim tự chọn Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
20 0917.043.400 1.250.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
21 0765.953.400 650.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0.888.063400 670.000 Sim tam hoa giữa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
23 0886.433.400 900.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
24 0862.363.400 840.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
25 0942.053.400 670.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
26 0773.303.400 525.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0947.293.400 670.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
28 0989.433.400 1.100.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
29 0762.023.400 610.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0962.973.400 740.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
31 0888.373.400 820.000 Sim tam hoa giữa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
32 0799.113.400 525.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0778.533.400 1.100.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0986.733.400 1.120.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
35 0933.083.400 1.015.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0962.433.400 1.175.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
37 0886.263.400 670.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
38 0868.353.400 820.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
39 0795.343.400 640.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
40 0852.163.400 850.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
41 0948.903.400 670.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
42 0705.473.400 525.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
43 0822.163.400 850.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
44 0386.233.400 980.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
45 0886.333.400 980.000 Sim tam hoa giữa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
46 0949.673.400 670.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
47 0787.343.400 640.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
48 0822.303.400 850.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
49 0832.053.400 850.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
50 0364.933.400 650.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
51 0776.343.400 610.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
52 0705.233.400 1.100.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
53 0763.033.400 1.100.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
54 0822.103.400 850.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
55 0769.023.400 610.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
56 0944.673.400 670.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
57 0945.173.400 670.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
58 0932.483.400 525.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
59 0773.343.400 525.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
60 0795.333.400 1.330.000 Sim tam hoa giữa Mobifone Mobifone Đặt mua