Sim năm sinh 300393

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0901.30.03.93 2.390.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0941.30.03.93 1.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
3 0835.30.03.93 595.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
4 0869.30.03.93 1.350.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
5 0778.30.03.93 640.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0762.30.03.93 1.030.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0934.30.03.93 1.250.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0777.30.03.93 1.310.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0931.300.393 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
10 0812.30.03.93 850.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
11 0325.30.03.93 1.250.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
12 0886.30.03.93 1.475.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
13 0784.30.03.93 1.470.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0971.30.03.93 2.690.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
15 0326.30.03.93 1.250.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
16 0815.30.03.93 780.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
17 0829.30.03.93 840.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
18 0796.30.03.93 810.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0853.30.03.93 805.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
20 0816.30.03.93 805.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
21 0862.30.03.93 1.800.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
22 0911.30.03.93 1.800.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
23 0827.30.03.93 670.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
24 0926.30.03.93 1.250.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
25 0961.30.03.93 2.590.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
26 0842.30.03.93 546.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
27 0854.30.03.93 546.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
28 0915.30.03.93 1.900.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
29 0822.30.03.93 780.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
30 0787.30.03.93 640.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0772.30.03.93 640.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0852.30.03.93 910.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
33 0917.30.03.93 2.890.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
34 0889.30.03.93 1.800.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
35 0765.30.03.93 820.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0775.30.03.93 640.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
37 0942.30.03.93 1.700.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua