Sim năm sinh 241187

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0347.24.11.87 600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
2 0346.24.11.87 600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
3 0338.24.11.87 700.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
4 0327.24.11.87 600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
5 0901.24.11.87 1.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0839.24.11.87 595.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
7 0859.24.11.87 595.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
8 0829.24.11.87 595.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
9 0849.24.11.87 546.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
10 0826.24.11.87 595.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
11 0917.24.11.87 1.800.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
12 0835.24.11.87 700.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
13 0708.24.11.87 630.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0968.24.11.87 1.800.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
15 0367.24.11.87 875.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
16 0869.24.11.87 1.500.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
17 0927.24.11.87 910.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
18 0868.24.11.87 3.220.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
19 0929.24.11.87 2.120.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
20 0375.24.11.87 1.043.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
21 0814.24.11.87 595.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
22 0343.24.11.87 910.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
23 0899.24.11.87 910.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0854.24.11.87 630.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
25 0843.24.11.87 560.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
26 0848.24.11.87 595.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
27 0813.24.11.87 665.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
28 0369.24.11.87 1.900.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
29 0342.24.11.87 770.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
30 0857.24.11.87 651.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
31 0886.24.11.87 980.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
32 0823.24.11.87 840.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
33 0946.24.11.87 2.050.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua