Sim năm sinh 240992

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0779.24.09.92 1.150.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0847.24.09.92 820.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
3 0815.24.09.92 840.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
4 0817.24.09.92 700.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
5 0765.24.09.92 820.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0818.24.09.92 840.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
7 0926.24.09.92 770.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
8 0795.24.09.92 810.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0849.24.09.92 546.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
10 0813.24.09.92 910.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
11 0919.24.09.92 1.680.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
12 0789.24.09.92 1.475.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
13 0767.24.09.92 1.590.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0855.24.09.92 924.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
15 0845.24.09.92 850.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
16 0702.24.09.92 640.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0834.24.09.92 700.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
18 0769.24.09.92 640.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0788.24.09.92 1.043.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0378.24.09.92 1.400.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
21 0793.24.09.92 640.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0906.24.09.92 1.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0843.24.09.92 820.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
24 0857.24.09.92 770.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
25 0917.24.09.92 1.190.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
26 0782.24.09.92 810.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0899.24.09.92 1.100.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0763.24.09.92 1.460.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0346.24.09.92 1.100.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
30 0888.24.09.92 1.530.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
31 0395.24.09.92 1.260.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
32 0854.24.09.92 850.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
33 0947.24.09.92 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
34 0842.24.09.92 770.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
35 0942.24.09.92 1.325.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
36 0778.24.09.92 875.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
37 0776.24.09.92 525.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0796.24.09.92 610.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0775.24.09.92 640.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
40 0816.24.09.92 820.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua