Sim năm sinh 211014

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0937.21.10.14 910.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0931.21.10.14 875.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
3 0779.21.10.14 1.150.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0903.21.10.14 1.270.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0943.21.10.14 750.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
6 0768.21.10.14 670.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0384.21.10.14 560.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
8 0376.21.10.14 740.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
9 0345.21.10.14 1.100.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
10 0787.21.10.14 640.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0765.21.10.14 1.590.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0379.21.10.14 770.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
13 0705.21.10.14 525.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0964.21.10.14 1.750.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
15 0769.21.10.14 640.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0346.21.10.14 1.300.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
17 0818.21.10.14 700.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
18 0795.21.10.14 640.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0946.21.10.14 810.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
20 0945.21.10.14 910.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
21 0987.21.10.14 1.750.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
22 0812.21.10.14 700.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
23 0778.21.10.14 640.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0949.21.10.14 750.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
25 0979.21.10.14 2.250.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
26 0816.21.10.14 700.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
27 0963.21.10.14 2.000.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
28 0796.21.10.14 680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0948.21.10.14 805.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
30 0382.21.10.14 700.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
31 0766.21.10.14 699.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0776.21.10.14 525.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0774.21.10.14 680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0823.21.10.14 826.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
35 0977.21.10.14 1.750.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
36 0708.21.10.14 820.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
37 0377.21.10.14 1.440.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
38 0789.21.10.14 640.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0772.21.10.14 640.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
40 0782.21.10.14 640.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0819.21.10.14 700.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
42 0788.21.10.14 640.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
43 0767.21.10.14 770.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
44 0936.21.10.14 1.325.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
45 0856.21.10.14 700.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
46 0398.21.10.14 770.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
47 0703.21.10.14 770.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
48 0762.21.10.14 680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
49 0775.21.10.14 640.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
50 0888.21.10.14 931.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua