Sim tự chọn 1808

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0984.031.808 700.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
2 0372.88.18.08 840.000 Sim dễ nhớ Viettel Viettel Đặt mua
3 0933.911.808 875.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0937.07.1808 735.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0937.131.808 1.250.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0908.22.1808 910.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
7 093.1221.808 770.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0933.161.808 1.450.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0937.151.808 770.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
10 0933.131.808 1.325.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0937.161.808 1.290.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0937.911.808 700.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
13 0901.26.1808 700.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
14 093.1551.808 945.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0901.551.808 875.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0933.711.808 910.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0965.811.808 1.490.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
18 0388.131.808 1.490.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
19 0969.111.808 3.500.000 Sim tam hoa giữa Viettel Viettel Đặt mua
20 0888.011.808 1.680.000 Sim tam hoa giữa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
21 0889.811.808 1.100.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
22 0787.08.18.08 1.150.000 Sim dễ nhớ Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0702.08.18.08 1.150.000 Sim dễ nhớ Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0789.1818.08 1.150.000 Sim dễ nhớ Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0931.08.18.08 1.590.000 Sim dễ nhớ Mobifone Mobifone Đặt mua
26 07.07.28.18.08 3.725.000 Sim dễ nhớ Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0862.821.808 630.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
28 0352.481.808 710.000 Sim dễ nhớ Viettel Viettel Đặt mua
29 0968.891.808 810.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
30 0793.151.808 610.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0942.121.808 896.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
32 0832.541.808 850.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
33 0936.08.18.08 4.580.000 Sim dễ nhớ Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0911.871.808 910.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
35 0988.351.808 1.680.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
36 0763.151.808 2.020.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
37 0779.551.808 700.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0967.101.808 2.890.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
39 0946.681.808 854.000 Sim dễ nhớ Vinaphone Vinaphone Đặt mua
40 0336.961.808 560.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
41 0932.761.808 630.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0981.461.808 1.480.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
43 0978.181.808 4.190.000 Sim dễ nhớ Viettel Viettel Đặt mua
44 0392.171.808 680.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
45 0367.281.808 910.000 Sim dễ nhớ Viettel Viettel Đặt mua
46 0782.791.808 525.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
47 0705.911.808 525.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
48 0969.56.1808 1.025.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
49 0971.761.808 1.140.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
50 0938.581.808 1.790.000 Sim dễ nhớ Mobifone Mobifone Đặt mua
51 0779.411.808 700.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
52 09.111.51808 2.050.000 Sim tam hoa giữa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
53 0973.711.808 960.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
54 0983.161.808 1.790.000 Sim đầu số cổ Viettel Viettel Đặt mua
55 0852.351.808 850.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
56 083.888.1808 2.800.000 Sim tam hoa giữa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
57 0763.521.808 1.070.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
58 0878.131.808 560.000 Sim tự chọn iTelecom iTelecom Đặt mua
59 0799.071.808 525.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
60 0928.211.808 630.000 Sim tự chọn Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua