Sim tự chọn 1252

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0949.34.12.52 630.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
2 0888.101.252 840.000 Sim tam hoa giữa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
3 0703.251.252 1.680.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0786.251.252 2.050.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0783.251.252 2.250.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0797.251.252 2.050.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0937.131.252 1.137.500 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0785.251.252 2.050.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0798.251.252 1.850.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
10 0869.611.252 980.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
11 0919.551.252 1.500.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
12 0869.79.1252 840.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
13 0835.251.252 1.100.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
14 091.668.12.52 910.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
15 09.1626.1252 910.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
16 0833.251.252 1.100.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
17 0855.52.12.52 980.000 Sim tam hoa giữa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
18 0812.321.252 700.000 Sim dễ nhớ Vinaphone Vinaphone Đặt mua
19 0912.551.252 1.250.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
20 0948.661.252 770.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
21 0949.881.252 805.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
22 0918.731.252 840.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
23 08.2521.1252 910.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
24 0918.901.252 770.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
25 0912.931.252 910.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
26 0945.551.252 840.000 Sim tam hoa giữa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
27 0915.011.252 910.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
28 0817.151.252 1.175.000 Sim tự chọn Vinaphone Vinaphone Đặt mua
29 0339.151.252 2.480.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
30 0326.52.12.52 1.990.000 Sim dễ nhớ Viettel Viettel Đặt mua
31 033334.1252 1.960.000 Sim tứ quý giữa Viettel Viettel Đặt mua
32 0869.151.252 4.410.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
33 0945.121.252 3.500.000 Sim dễ nhớ Vinaphone Vinaphone Đặt mua
34 08.2222.12.52 2.390.000 Sim tứ quý giữa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
35 0819.52.12.52 2.090.000 Sim dễ nhớ Vinaphone Vinaphone Đặt mua
36 07793.012.52 1.300.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
37 07871.012.52 1.300.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0779.29.12.52 1.160.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
39 07743.012.52 1.300.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
40 07020.012.52 1.300.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0779.23.12.52 1.145.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0787.171.252 1.145.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
43 0889.92.12.52 1.250.000 Sim dễ nhớ Vinaphone Vinaphone Đặt mua
44 07960.012.52 1.160.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
45 0779.24.12.52 1.160.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
46 07870.012.52 1.160.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
47 0787.09.12.52 1.190.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
48 09345.012.52 820.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
49 0788.211.252 610.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
50 0335.911.252 770.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
51 0904.741.252 525.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
52 0888.82.12.52 2.930.000 Sim tứ quý giữa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
53 0898.42.12.52 840.000 Sim dễ nhớ Mobifone Mobifone Đặt mua
54 0936.951.252 840.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
55 0795.251.252 940.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
56 0977.98.1252 1.270.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
57 0766.031.252 610.000 Sim tự chọn Mobifone Mobifone Đặt mua
58 0932.321.252 2.940.000 Sim dễ nhớ Mobifone Mobifone Đặt mua
59 0346.251.252 860.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
60 0942.321.252 1.140.000 Sim dễ nhớ Vinaphone Vinaphone Đặt mua