Sim Viettel - Trang 6

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
501 0387.491.555   1,600,000 47 Viettel Mua sim
502 0961.685.618   1,900,000 50 Viettel Mua sim
503 0382.65.95.65   1,800,000 49 Viettel Mua sim
504 0969.882.360   1,200,000 51 Viettel Mua sim
505 0976.20.10.65   1,400,000 36 Viettel Mua sim
506 0385.490.699   685,000 53 Viettel Mua sim
507 0969.622.467   1,500,000 51 Viettel Mua sim
508 0963.14.6666   145,000,000 47 Viettel Mua sim
509 0979.38.22.44   3,000,000 48 Viettel Mua sim
510 0969.914.569   1,500,000 58 Viettel Mua sim
511 0961.265.965   1,200,000 49 Viettel Mua sim
512 0339511968   2,200,000 45 Viettel Mua sim
513 0398.96.18.96   790,000 59 Viettel Mua sim
514 0969.332.518   1,200,000 46 Viettel Mua sim
515 0352.33.8181   1,700,000 34 Viettel Mua sim
516 0981.695.291   1,500,000 50 Viettel Mua sim
517 0987.766.128   1,900,000 54 Viettel Mua sim
518 0364262468   2,500,000 41 Viettel Mua sim
519 0349.707.333   1,900,000 39 Viettel Mua sim
520 0395.366.628   790,000 48 Viettel Mua sim
521 039997.6996   20,000,000 67 Viettel Mua sim
522 0961.257.975   1,200,000 51 Viettel Mua sim
523 0394.011.789   1,700,000 42 Viettel Mua sim
524 086218.1990   3,800,000 44 Viettel Mua sim
525 0961.265.975   1,500,000 50 Viettel Mua sim
526 0981.712.595   1,200,000 47 Viettel Mua sim
527 0335.119.779   2,500,000 45 Viettel Mua sim
528 03333.858.93   660,000 45 Viettel Mua sim
529 0961.265.816   1,900,000 44 Viettel Mua sim
530 0986.14.14.14   168,000,000 38 Viettel Mua sim
531 0386.777.379   2,000,000 57 Viettel Mua sim
532 0961.265.833   1,200,000 43 Viettel Mua sim
533 0869.789101   660,000 49 Viettel Mua sim
534 0964.433.992   2,000,000 49 Viettel Mua sim
535 0966.282.260   1,500,000 41 Viettel Mua sim
536 0398.586.585   790,000 57 Viettel Mua sim
537 0966.316.896   1,900,000 54 Viettel Mua sim
538 0976.123.173   790,000 39 Viettel Mua sim
539 0362.856.638   790,000 47 Viettel Mua sim
540 0966.232.237   860,000 40 Viettel Mua sim
541 0969.456.194   930,000 53 Viettel Mua sim
542 0969.919.830   1,200,000 54 Viettel Mua sim
543 0342.72.6879   1,500,000 48 Viettel Mua sim
544 0969.612.176   1,200,000 47 Viettel Mua sim
545 0966.268.982   1,500,000 56 Viettel Mua sim
546 032.939.1981   1,900,000 45 Viettel Mua sim
547 0963.600.733   660,000 37 Viettel Mua sim
548 0346.27.2018   780,000 33 Viettel Mua sim
549 0866.18.1997   3,800,000 55 Viettel Mua sim
550 03689.21.266   685,000 43 Viettel Mua sim