Sim Viettel - Trang 5

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
401 0971.12.4040   1,200,000 28 Viettel Mua sim
402 0981.18.5544   3,400,000 45 Viettel Mua sim
403 0961.11.31.31   10,900,000 26 Viettel Mua sim
404 0961.01.3030   1,700,000 23 Viettel Mua sim
405 0961.98.0303   1,600,000 39 Viettel Mua sim
406 0961.11.03.03   4,500,000 24 Viettel Mua sim
407 096.114.3232   1,700,000 31 Viettel Mua sim
408 0981.19.03.03   1,600,000 34 Viettel Mua sim
409 0961.91.0505   1,700,000 36 Viettel Mua sim
410 0961773030   1,700,000 36 Viettel Mua sim
411 0981.18.4141   5,300,000 37 Viettel Mua sim
412 0971133030   1,700,000 27 Viettel Mua sim
413 0961.16.3434   5,300,000 37 Viettel Mua sim
414 0961775151   1,500,000 42 Viettel Mua sim
415 0971.38.0303   1,600,000 34 Viettel Mua sim
416 0971.15.6655   4,500,000 45 Viettel Mua sim
417 0971.32.31.31   3,400,000 30 Viettel Mua sim
418 096.111.5050   8,700,000 28 Viettel Mua sim
419 0971.23.1414   4,500,000 32 Viettel Mua sim
420 0971.23.9933   5,700,000 46 Viettel Mua sim
421 0981.18.2277   5,700,000 45 Viettel Mua sim
422 0961990202   2,900,000 38 Viettel Mua sim
423 0971.17.8822   5,200,000 45 Viettel Mua sim
424 0987.87.2244   3,800,000 51 Viettel Mua sim
425 0961511717   1,700,000 38 Viettel Mua sim
426 0981.05.9797   2,200,000 55 Viettel Mua sim
427 0971.17.4141   5,300,000 35 Viettel Mua sim
428 0988.81.81.81   390,000,000 52 Viettel Mua sim
429 0971.17.3434   5,300,000 39 Viettel Mua sim
430 0971.14.03.03   1,600,000 28 Viettel Mua sim
431 096.111.7070   8,700,000 32 Viettel Mua sim
432 0961.71.0505   1,700,000 34 Viettel Mua sim
433 0961.16.6600   4,000,000 35 Viettel Mua sim
434 0961440303   1,600,000 30 Viettel Mua sim
435 0971.16.3030   1,700,000 30 Viettel Mua sim
436 0971.13.4040   1,200,000 29 Viettel Mua sim
437 0961.81.3030   1,700,000 31 Viettel Mua sim
438 0971.17.02.02   7,300,000 29 Viettel Mua sim
439 0961.23.05.05   7,900,000 31 Viettel Mua sim
440 0961770303   1,600,000 36 Viettel Mua sim
441 0961.16.5050   6,400,000 33 Viettel Mua sim
442 0981.18.5522   4,000,000 41 Viettel Mua sim
443 0961.23.7575   6,400,000 45 Viettel Mua sim
444 0971993131   2,400,000 43 Viettel Mua sim
445 0981.18.2200   3,800,000 31 Viettel Mua sim
446 0963.65.0303   1,600,000 35 Viettel Mua sim
447 0961.23.1414   4,500,000 31 Viettel Mua sim
448 0981.19.4040   1,200,000 36 Viettel Mua sim
449 0981.18.00.11   5,700,000 29 Viettel Mua sim
450 0971.23.7575   6,400,000 46 Viettel Mua sim