Sim Viettel - Trang 5

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
401 0971.31.02.02   1,600,000 25 Viettel Mua sim
402 0971440606   1,700,000 37 Viettel Mua sim
403 0971.16.2277   1,700,000 42 Viettel Mua sim
404 0961224040   1,800,000 28 Viettel Mua sim
405 0981.78.1515   2,900,000 45 Viettel Mua sim
406 0961.23.8080   4,000,000 37 Viettel Mua sim
407 0971.23.9933   5,700,000 46 Viettel Mua sim
408 0971.23.00.11   5,700,000 24 Viettel Mua sim
409 0961663030   4,800,000 34 Viettel Mua sim
410 0971.17.11.55   5,700,000 37 Viettel Mua sim
411 0981.18.00.77   5,700,000 41 Viettel Mua sim
412 096.111.7070   8,700,000 32 Viettel Mua sim
413 0961770303   1,600,000 36 Viettel Mua sim
414 0971.11.41.41   6,400,000 29 Viettel Mua sim
415 0971.93.9933   5,700,000 53 Viettel Mua sim
416 0961.96.5151   1,500,000 43 Viettel Mua sim
417 0971.35.31.31   2,400,000 33 Viettel Mua sim
418 0971.17.2525   7,900,000 39 Viettel Mua sim
419 0961.61.2200   3,800,000 27 Viettel Mua sim
420 0971.91.0202   1,600,000 31 Viettel Mua sim
421 0961.05.9797   2,200,000 53 Viettel Mua sim
422 0981.12.9797   2,200,000 53 Viettel Mua sim
423 0971.82.8822   5,200,000 47 Viettel Mua sim
424 0961.23.5522   4,000,000 35 Viettel Mua sim
425 09.6116.6464   4,000,000 43 Viettel Mua sim
426 0961.91.0505   1,700,000 36 Viettel Mua sim
427 0981.18.5544   3,400,000 45 Viettel Mua sim
428 0971443232   1,700,000 35 Viettel Mua sim
429 0961.23.05.05   7,900,000 31 Viettel Mua sim
430 0971.17.02.02   7,300,000 29 Viettel Mua sim
431 0971.32.02.02   1,600,000 26 Viettel Mua sim
432 0961.01.3030   1,700,000 23 Viettel Mua sim
433 0961443030   1,700,000 30 Viettel Mua sim
434 0971.11.05.05   8,700,000 29 Viettel Mua sim
435 0961.16.9955   5,700,000 51 Viettel Mua sim
436 0971.24.2244   3,800,000 35 Viettel Mua sim
437 0971.15.03.03   1,600,000 29 Viettel Mua sim
438 0971.19.4040   1,200,000 35 Viettel Mua sim
439 0971.17.14.14   4,500,000 35 Viettel Mua sim
440 0961.22.05.05   3,300,000 30 Viettel Mua sim
441 0961334040   1,800,000 30 Viettel Mua sim
442 0981.20.2200   3,800,000 24 Viettel Mua sim
443 0961.23.8484   3,500,000 45 Viettel Mua sim
444 0961331717   2,300,000 38 Viettel Mua sim
445 0981773030   2,900,000 38 Viettel Mua sim
446 0961990303   1,600,000 40 Viettel Mua sim
447 0971993131   2,400,000 43 Viettel Mua sim
448 0971.71.8822   5,200,000 45 Viettel Mua sim
449 0971.28.03.03   1,600,000 33 Viettel Mua sim
450 0961223030   2,800,000 26 Viettel Mua sim