Sim Viettel - Trang 4

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
301 0971.00.03.03   4,000,000 23 Viettel Mua sim
302 0981550202   2,700,000 32 Viettel Mua sim
303 0961.18.5151   1,500,000 37 Viettel Mua sim
304 0961.01.3232   1,700,000 27 Viettel Mua sim
305 0971.17.2244   3,800,000 37 Viettel Mua sim
306 0961770202   2,500,000 34 Viettel Mua sim
307 0961.23.6600   4,000,000 33 Viettel Mua sim
308 0961.21.3030   1,700,000 25 Viettel Mua sim
309 0961.91.4040   1,200,000 34 Viettel Mua sim
310 0981188484   3,500,000 51 Viettel Mua sim
311 0971.21.4040   1,200,000 28 Viettel Mua sim
312 0971665151   2,100,000 41 Viettel Mua sim
313 0981.05.9797   2,200,000 55 Viettel Mua sim
314 0971.13.02.02   1,600,000 25 Viettel Mua sim
315 0971660303   1,600,000 35 Viettel Mua sim
316 0961.03.9797   2,200,000 51 Viettel Mua sim
317 0981611717   2,300,000 41 Viettel Mua sim
318 0961.16.2277   5,700,000 41 Viettel Mua sim
319 0971.16.2277   1,700,000 42 Viettel Mua sim
320 0983457722   4,000,000 47 Viettel Mua sim
321 0971.15.4040   1,200,000 31 Viettel Mua sim
322 0971.23.4141   5,300,000 32 Viettel Mua sim
323 0971.91.0303   1,600,000 33 Viettel Mua sim
324 0971.38.30.30   1,700,000 34 Viettel Mua sim
325 0971.21.06.06   1,700,000 32 Viettel Mua sim
326 0981551717   2,300,000 44 Viettel Mua sim
327 0971.23.05.05   7,300,000 32 Viettel Mua sim
328 0971.02.2200   3,800,000 23 Viettel Mua sim
329 0961.23.8080   4,000,000 37 Viettel Mua sim
330 0971.23.03.03   4,000,000 28 Viettel Mua sim
331 0971.14.02.02   1,600,000 26 Viettel Mua sim
332 0971055050   3,500,000 32 Viettel Mua sim
333 0981.51.0505   1,700,000 34 Viettel Mua sim
334 0981.31.02.02   1,600,000 26 Viettel Mua sim
335 0971.21.3030   2,900,000 26 Viettel Mua sim
336 0961500505   5,000,000 31 Viettel Mua sim
337 0961.00.03.03   4,000,000 22 Viettel Mua sim
338 0981.61.0303   1,600,000 31 Viettel Mua sim
339 0971.03.9797   2,200,000 52 Viettel Mua sim
340 0989.79.4411   3,400,000 52 Viettel Mua sim
341 0971.38.2277   1,700,000 46 Viettel Mua sim
342 0971.60.6600   4,000,000 35 Viettel Mua sim
343 0981.63.1515   2,900,000 39 Viettel Mua sim
344 0961.96.4040   1,200,000 39 Viettel Mua sim
345 0961.96.5151   1,500,000 43 Viettel Mua sim
346 0961.44.2727   1,700,000 42 Viettel Mua sim
347 0971.51.1155   5,700,000 35 Viettel Mua sim
348 0971.35.7070   1,600,000 39 Viettel Mua sim
349 0964.04.06.06   3,800,000 35 Viettel Mua sim
350 0981330505   3,300,000 34 Viettel Mua sim