Sim Viettel - Trang 3

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
201 096293.1998   8,000,000 56 Viettel Mua sim
202 0969.918.155   1,200,000 53 Viettel Mua sim
203 0383.50.70.80   4,000,000 34 Viettel Mua sim
204 0328.79.6556   660,000 51 Viettel Mua sim
205 0963.869.597   660,000 62 Viettel Mua sim
206 0988.379.515   776,000 55 Viettel Mua sim
207 0966.986.216   660,000 53 Viettel Mua sim
208 036727.3696   790,000 49 Viettel Mua sim
209 0983671963   1,900,000 52 Viettel Mua sim
210 0987.718.736   660,000 56 Viettel Mua sim
211 0971.448.848   1,500,000 53 Viettel Mua sim
212 0981.707.303   930,000 38 Viettel Mua sim
213 034369.7373   1,700,000 45 Viettel Mua sim
214 034979.1313   1,700,000 40 Viettel Mua sim
215 0963.29.05.73   1,400,000 44 Viettel Mua sim
216 0969.303.591   1,400,000 45 Viettel Mua sim
217 0972.909.716   790,000 50 Viettel Mua sim
218 0963.671.958   1,200,000 54 Viettel Mua sim
219 086216.1998   3,800,000 50 Viettel Mua sim
220 0969.919.514   1,200,000 53 Viettel Mua sim
221 0969.612.169   1,500,000 49 Viettel Mua sim
222 0346.929.000   1,200,000 33 Viettel Mua sim
223 0967.15.08.65   1,400,000 47 Viettel Mua sim
224 0961.25.777.3   1,500,000 47 Viettel Mua sim
225 0986.168.374   1,900,000 52 Viettel Mua sim
226 0966.23.09.84   1,900,000 47 Viettel Mua sim
227 0985.621.651   720,000 43 Viettel Mua sim
228 0981.15.09.75   1,900,000 45 Viettel Mua sim
229 0348.399.228   825,000 48 Viettel Mua sim
230 0356.636.444   1,200,000 41 Viettel Mua sim
231 0969.623.875   1,500,000 55 Viettel Mua sim
232 0969.611.964   1,400,000 51 Viettel Mua sim
233 0962.708.289   1,500,000 51 Viettel Mua sim
234 0345.145.228   650,000 34 Viettel Mua sim
235 0359.631.964   860,000 46 Viettel Mua sim
236 0867.48.49.50   2,500,000 51 Viettel Mua sim
237 096.403.1994   6,800,000 45 Viettel Mua sim
238 0961.685.582   1,900,000 50 Viettel Mua sim
239 0969.914.471   1,200,000 50 Viettel Mua sim
240 0865.899.538   580,000 61 Viettel Mua sim
241 096.340.1982   2,800,000 42 Viettel Mua sim
242 0969.622.978   1,500,000 58 Viettel Mua sim
243 0368891186   1,275,000 50 Viettel Mua sim
244 0389.661.338   650,000 47 Viettel Mua sim
245 0961.257.828   1,500,000 48 Viettel Mua sim
246 096.164.1971   2,500,000 44 Viettel Mua sim
247 0973.802.793   860,000 48 Viettel Mua sim
248 032838.1186   790,000 40 Viettel Mua sim
249 096.873.2013   3,300,000 39 Viettel Mua sim
250 0976.595.329   860,000 55 Viettel Mua sim