Sim Viettel - Trang 3

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
201 0961.51.3030   1,700,000 28 Viettel Mua sim
202 0971.19.4040   1,200,000 35 Viettel Mua sim
203 0971.16.05.05   1,700,000 34 Viettel Mua sim
204 0979.81.81.81   380,000,000 52 Viettel Mua sim
205 0971.17.2525   7,900,000 39 Viettel Mua sim
206 0961.81.3030   1,700,000 31 Viettel Mua sim
207 0961.71.3030   1,700,000 30 Viettel Mua sim
208 0961.16.7575   6,400,000 47 Viettel Mua sim
209 0981.18.00.11   5,700,000 29 Viettel Mua sim
210 0981.18.5544   3,400,000 45 Viettel Mua sim
211 0961.89.7070   1,600,000 47 Viettel Mua sim
212 0971770505   3,300,000 41 Viettel Mua sim
213 097.111.5050   8,700,000 29 Viettel Mua sim
214 0971.26.3030   2,900,000 31 Viettel Mua sim
215 0971.13.4040   1,200,000 29 Viettel Mua sim
216 0989.79.4411   3,400,000 52 Viettel Mua sim
217 0971.15.4040   1,200,000 31 Viettel Mua sim
218 096.114.3232   1,700,000 31 Viettel Mua sim
219 0981.51.0505   1,700,000 34 Viettel Mua sim
220 0961664040   1,800,000 36 Viettel Mua sim
221 0961.18.5151   1,500,000 37 Viettel Mua sim
222 0971.17.5050   6,400,000 35 Viettel Mua sim
223 0971.23.00.11   5,700,000 24 Viettel Mua sim
224 0961.16.00.11   5,700,000 25 Viettel Mua sim
225 0971.65.6655   4,500,000 50 Viettel Mua sim
226 0961.61.5522   4,000,000 37 Viettel Mua sim
227 0971.14.02.02   1,600,000 26 Viettel Mua sim
228 0971550202   2,500,000 31 Viettel Mua sim
229 0971.95.9955   5,700,000 59 Viettel Mua sim
230 0961.16.05.05   7,900,000 33 Viettel Mua sim
231 0961.20.2200   3,800,000 22 Viettel Mua sim
232 0971.23.5050   6,400,000 32 Viettel Mua sim
233 0971.91.0505   1,700,000 37 Viettel Mua sim
234 0981.18.4411   3,400,000 37 Viettel Mua sim
235 0981.20.2200   3,800,000 24 Viettel Mua sim
236 0971770202   2,500,000 35 Viettel Mua sim
237 096.111.4040   4,000,000 26 Viettel Mua sim
238 0961055050   3,500,000 31 Viettel Mua sim
239 0961.23.05.05   7,900,000 31 Viettel Mua sim
240 0961.23.5522   4,000,000 35 Viettel Mua sim
241 0971.12.4040   1,200,000 28 Viettel Mua sim
242 0961224040   1,800,000 28 Viettel Mua sim
243 0971.32.31.31   3,400,000 30 Viettel Mua sim
244 0971440606   1,700,000 37 Viettel Mua sim
245 0961.23.2200   3,800,000 25 Viettel Mua sim
246 0961.23.7575   6,400,000 45 Viettel Mua sim
247 0971.91.0303   1,600,000 33 Viettel Mua sim
248 0971.26.5151   1,500,000 37 Viettel Mua sim
249 0971.38.0303   1,600,000 34 Viettel Mua sim
250 097.111.4040   4,000,000 27 Viettel Mua sim