Sim Viettel - Trang 3

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
201 0971.28.03.03   1,600,000 33 Viettel Mua sim
202 0971177575   6,400,000 49 Viettel Mua sim
203 0961.16.00.11   5,700,000 25 Viettel Mua sim
204 0971.14.05.05   1,700,000 32 Viettel Mua sim
205 0971.23.02.02   7,900,000 26 Viettel Mua sim
206 0971.28.5151   1,500,000 39 Viettel Mua sim
207 0971443232   1,700,000 35 Viettel Mua sim
208 0971.35.31.31   2,400,000 33 Viettel Mua sim
209 0961.02.2200   3,800,000 22 Viettel Mua sim
210 0961033030   2,900,000 25 Viettel Mua sim
211 0981330202   2,700,000 28 Viettel Mua sim
212 0971.32.31.31   3,400,000 30 Viettel Mua sim
213 0961775151   1,500,000 42 Viettel Mua sim
214 0961211717   1,700,000 35 Viettel Mua sim
215 0981.18.5522   4,000,000 41 Viettel Mua sim
216 0981773030   2,900,000 38 Viettel Mua sim
217 096.111.3030   4,800,000 24 Viettel Mua sim
218 0971.37.30.30   1,700,000 33 Viettel Mua sim
219 0981.18.7722   4,000,000 45 Viettel Mua sim
220 0981.15.4040   1,200,000 32 Viettel Mua sim
221 0971.23.4141   5,300,000 32 Viettel Mua sim
222 0971770202   2,500,000 35 Viettel Mua sim
223 0981553131   2,400,000 36 Viettel Mua sim
224 0961.16.3322   4,000,000 33 Viettel Mua sim
225 0981.61.3030   2,900,000 31 Viettel Mua sim
226 0961.21.06.06   1,700,000 31 Viettel Mua sim
227 0961.85.4040   1,200,000 37 Viettel Mua sim
228 0961.60.6600   4,000,000 34 Viettel Mua sim
229 0971.39.0303   1,600,000 35 Viettel Mua sim
230 0981770505   3,500,000 42 Viettel Mua sim
231 0971.46.4466   4,000,000 47 Viettel Mua sim
232 0961.23.08.08   7,900,000 37 Viettel Mua sim
233 0961.16.2200   3,800,000 27 Viettel Mua sim
234 0971550303   1,600,000 33 Viettel Mua sim
235 0971.06.6600   4,000,000 35 Viettel Mua sim
236 0971.35.2277   1,700,000 43 Viettel Mua sim
237 0971.93.9933   5,700,000 53 Viettel Mua sim
238 0981.23.7722   4,000,000 41 Viettel Mua sim
239 0961.98.5151   1,500,000 45 Viettel Mua sim
240 0981443232   1,500,000 36 Viettel Mua sim
241 0961.61.2200   3,800,000 27 Viettel Mua sim
242 0961.16.7575   6,400,000 47 Viettel Mua sim
243 0981.18.3322   4,000,000 37 Viettel Mua sim
244 0971.23.00.11   5,700,000 24 Viettel Mua sim
245 0971.23.05.05   7,300,000 32 Viettel Mua sim
246 0971.17.2244   3,800,000 37 Viettel Mua sim
247 0961.91.0303   1,600,000 32 Viettel Mua sim
248 0981.19.4040   1,200,000 36 Viettel Mua sim
249 0971.23.5050   6,400,000 32 Viettel Mua sim
250 0981.02.2200   3,800,000 24 Viettel Mua sim