Sim Viettel - Trang 2

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
101 0971.71.6600   4,200,000 37 Viettel Mua sim
102 0961.86.3131   2,500,000 38 Viettel Mua sim
103 0961.91.0011   1,500,000 28 Viettel Mua sim
104 0971223030   3,000,000 27 Viettel Mua sim
105 0971.23.06.06   4,700,000 34 Viettel Mua sim
106 096.123.6611   1,900,000 35 Viettel Mua sim
107 0961.23.2200   4,000,000 25 Viettel Mua sim
108 0961.16.7722   4,200,000 41 Viettel Mua sim
109 0971.88.7373   6,600,000 53 Viettel Mua sim
110 0961.11.14.14   4,700,000 28 Viettel Mua sim
111 0971.17.5050   7,000,000 35 Viettel Mua sim
112 0971.19.6611   1,800,000 41 Viettel Mua sim
113 0971990303   1,700,000 41 Viettel Mua sim
114 0961553232   2,200,000 36 Viettel Mua sim
115 0971.21.3030   3,000,000 26 Viettel Mua sim
116 0961.01.9797   2,200,000 49 Viettel Mua sim
117 0971.36.0202   1,700,000 30 Viettel Mua sim
118 0971.16.05.05   1,800,000 34 Viettel Mua sim
119 0971440606   1,800,000 37 Viettel Mua sim
120 09.7171.0606   9,000,000 37 Viettel Mua sim
121 0971.17.2244   4,000,000 37 Viettel Mua sim
122 0981.58.1515   3,600,000 43 Viettel Mua sim
123 0971.91.0303   1,700,000 33 Viettel Mua sim
124 0961.23.4141   5,500,000 31 Viettel Mua sim
125 0971.71.6655   4,700,000 47 Viettel Mua sim
126 0989.79.4411   3,500,000 52 Viettel Mua sim
127 0981.63.1515   3,000,000 39 Viettel Mua sim
128 0971.81.3030   1,800,000 32 Viettel Mua sim
129 0961664040   1,900,000 36 Viettel Mua sim
130 0961663030   5,100,000 34 Viettel Mua sim
131 0961.11.03.03   4,700,000 24 Viettel Mua sim
132 0981440303   1,700,000 32 Viettel Mua sim
133 0981.17.8080   3,000,000 42 Viettel Mua sim
134 0971.81.0606   1,800,000 38 Viettel Mua sim
135 0961.71.3030   1,800,000 30 Viettel Mua sim
136 0971.99.5151   3,000,000 47 Viettel Mua sim
137 0971.23.5151   3,600,000 34 Viettel Mua sim
138 0983457722   4,200,000 47 Viettel Mua sim
139 0971.71.1155   5,900,000 37 Viettel Mua sim
140 0961.61.0011   5,900,000 25 Viettel Mua sim
141 0961.80.50.50   3,500,000 34 Viettel Mua sim
142 0971.17.4141   5,500,000 35 Viettel Mua sim
143 0961330505   3,400,000 32 Viettel Mua sim
144 0971.14.5151   1,600,000 34 Viettel Mua sim
145 0981.26.1515   3,600,000 38 Viettel Mua sim
146 0981551717   2,400,000 44 Viettel Mua sim
147 0971.19.3232   1,600,000 37 Viettel Mua sim
148 0971.61.6611   7,000,000 38 Viettel Mua sim
149 0981.31.9797   2,200,000 54 Viettel Mua sim
150 0971.51.1155   5,900,000 35 Viettel Mua sim