Sim Viettel - Trang 2

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
101 0971.32.02.02   1,600,000 26 Viettel Mua sim
102 096.181.0303   2,300,000 31 Viettel Mua sim
103 0961.33.8484   2,700,000 46 Viettel Mua sim
104 0971.29.11.55   1,800,000 40 Viettel Mua sim
105 0971331717   2,300,000 39 Viettel Mua sim
106 0981.72.7722   4,000,000 45 Viettel Mua sim
107 0971.20.2200   3,800,000 23 Viettel Mua sim
108 0981.16.03.03   1,600,000 31 Viettel Mua sim
109 0961.92.97.97   4,500,000 59 Viettel Mua sim
110 0971.23.00.77   5,700,000 36 Viettel Mua sim
111 0961.91.8484   1,200,000 50 Viettel Mua sim
112 0971.91.0303   1,600,000 33 Viettel Mua sim
113 0971.71.1155   5,700,000 37 Viettel Mua sim
114 0971.36.5151   1,500,000 38 Viettel Mua sim
115 0961.51.0202   1,700,000 26 Viettel Mua sim
116 0987.87.4411   3,400,000 49 Viettel Mua sim
117 0971.12.2244   3,800,000 32 Viettel Mua sim
118 0983457722   4,000,000 47 Viettel Mua sim
119 0961.77.73.73   6,600,000 50 Viettel Mua sim
120 0961.61.7722   4,000,000 41 Viettel Mua sim
121 0971.14.5151   1,500,000 34 Viettel Mua sim
122 0961993030   2,900,000 40 Viettel Mua sim
123 0961.17.7722   4,000,000 42 Viettel Mua sim
124 0961155151   4,000,000 34 Viettel Mua sim
125 0961.23.08.08   7,900,000 37 Viettel Mua sim
126 0971.39.0303   1,600,000 35 Viettel Mua sim
127 0981445151   2,100,000 38 Viettel Mua sim
128 0971.23.5050   6,400,000 32 Viettel Mua sim
129 0981.63.1515   2,900,000 39 Viettel Mua sim
130 0961.23.2277   5,700,000 39 Viettel Mua sim
131 0981.55.4646   2,900,000 48 Viettel Mua sim
132 0961770202   2,500,000 34 Viettel Mua sim
133 0971.02.2200   3,800,000 23 Viettel Mua sim
134 0961.23.8080   4,000,000 37 Viettel Mua sim
135 096.111.3030   4,800,000 24 Viettel Mua sim
136 0961.15.03.03   1,600,000 28 Viettel Mua sim
137 0961.16.07.07   6,600,000 37 Viettel Mua sim
138 0981.23.6600   4,000,000 35 Viettel Mua sim
139 0971993030   2,900,000 41 Viettel Mua sim
140 0961.61.2277   5,700,000 41 Viettel Mua sim
141 0981.18.4411   3,400,000 37 Viettel Mua sim
142 0971.16.6611   6,400,000 38 Viettel Mua sim
143 0971.16.3232   2,200,000 34 Viettel Mua sim
144 0971.23.9955   5,700,000 50 Viettel Mua sim
145 0971.17.6600   4,000,000 37 Viettel Mua sim
146 0971.35.31.31   2,400,000 33 Viettel Mua sim
147 0961775050   2,200,000 40 Viettel Mua sim
148 0971443030   1,700,000 31 Viettel Mua sim
149 0961.86.4040   1,200,000 38 Viettel Mua sim
150 0961.85.0606   1,700,000 41 Viettel Mua sim