Sim Viettel - Trang 2

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
101 0971.19.02.02   1,600,000 31 Viettel Mua sim
102 0961223030   2,800,000 26 Viettel Mua sim
103 0961.23.00.11   5,700,000 23 Viettel Mua sim
104 0971.71.1155   5,700,000 37 Viettel Mua sim
105 0989.69.4411   3,400,000 51 Viettel Mua sim
106 0971.14.05.05   1,700,000 32 Viettel Mua sim
107 0961.31.02.02   1,700,000 24 Viettel Mua sim
108 0961.96.4040   1,200,000 39 Viettel Mua sim
109 0981.15.8080   2,900,000 40 Viettel Mua sim
110 0961.23.8080   4,000,000 37 Viettel Mua sim
111 0961660505   3,300,000 38 Viettel Mua sim
112 0981.20.2200   3,800,000 24 Viettel Mua sim
113 0961.89.0202   2,100,000 37 Viettel Mua sim
114 0971.11.41.41   6,400,000 29 Viettel Mua sim
115 0961.35.9797   2,900,000 56 Viettel Mua sim
116 0981055050   4,000,000 33 Viettel Mua sim
117 0981443030   1,700,000 32 Viettel Mua sim
118 0971.17.9955   5,700,000 53 Viettel Mua sim
119 0961.61.0011   5,700,000 25 Viettel Mua sim
120 0981.26.1515   3,500,000 38 Viettel Mua sim
121 0981.23.7722   4,000,000 41 Viettel Mua sim
122 0971.39.0303   1,600,000 35 Viettel Mua sim
123 0961221717   2,300,000 36 Viettel Mua sim
124 0971.28.3030   2,900,000 33 Viettel Mua sim
125 0961.52.5522   4,000,000 37 Viettel Mua sim
126 0961.92.97.97   4,500,000 59 Viettel Mua sim
127 0961.51.0202   1,700,000 26 Viettel Mua sim
128 0971.91.0303   1,600,000 33 Viettel Mua sim
129 0961.21.3030   1,700,000 25 Viettel Mua sim
130 0971.15.6611   1,700,000 37 Viettel Mua sim
131 0961334040   1,800,000 30 Viettel Mua sim
132 09.6116.6464   4,000,000 43 Viettel Mua sim
133 0971.17.00.11   5,700,000 27 Viettel Mua sim
134 0971.14.06.06   1,700,000 34 Viettel Mua sim
135 0981335151   3,000,000 36 Viettel Mua sim
136 0971.11.31.31   10,900,000 27 Viettel Mua sim
137 0961.23.4141   5,300,000 31 Viettel Mua sim
138 0971.23.7575   6,400,000 46 Viettel Mua sim
139 0971770505   3,300,000 41 Viettel Mua sim
140 0971.14.3232   1,500,000 32 Viettel Mua sim
141 0971.16.3030   1,700,000 30 Viettel Mua sim
142 0971.13.4040   1,200,000 29 Viettel Mua sim
143 0988.81.81.81   390,000,000 52 Viettel Mua sim
144 0971223030   2,900,000 27 Viettel Mua sim
145 0971.18.02.02   1,600,000 30 Viettel Mua sim
146 0971.21.05.05   1,700,000 30 Viettel Mua sim
147 0961.81.3030   1,700,000 31 Viettel Mua sim
148 0961.01.3232   1,700,000 27 Viettel Mua sim
149 0981.51.8080   2,900,000 40 Viettel Mua sim
150 0971.37.30.30   1,700,000 33 Viettel Mua sim