Sim Viettel - Trang 2

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
101 0966.005.275   860,000 40 Viettel Mua sim
102 0969.613.484   1,200,000 50 Viettel Mua sim
103 0969.398.294   1,200,000 59 Viettel Mua sim
104 0971.448.848   1,500,000 53 Viettel Mua sim
105 0386.254.555   1,600,000 43 Viettel Mua sim
106 039.829.1982   1,900,000 51 Viettel Mua sim
107 0969.915.673   1,500,000 55 Viettel Mua sim
108 0969.089.543   566,000 53 Viettel Mua sim
109 0969.303.591   1,400,000 45 Viettel Mua sim
110 096.548.1980   4,500,000 50 Viettel Mua sim
111 0982.697.147   475,000 53 Viettel Mua sim
112 0982.863.295   1,500,000 52 Viettel Mua sim
113 0965.903.990   1,500,000 50 Viettel Mua sim
114 03836.23468   600,000 43 Viettel Mua sim
115 0969303486   1,400,000 48 Viettel Mua sim
116 0965.787.596   1,500,000 62 Viettel Mua sim
117 0357.28.9999   74,500,000 61 Viettel Mua sim
118 0372.444.900   566,000 33 Viettel Mua sim
119 0392.066.357   1,400,000 41 Viettel Mua sim
120 0961.265.791   1,200,000 46 Viettel Mua sim
121 0862.944.222   1,949,000 39 Viettel Mua sim
122 0983641967   1,900,000 53 Viettel Mua sim
123 086244.1986   3,800,000 48 Viettel Mua sim
124 0349.55.6363   1,700,000 44 Viettel Mua sim
125 0965.118.969   2,000,000 54 Viettel Mua sim
126 0969.303.403   1,500,000 37 Viettel Mua sim
127 0868.989.137   860,000 59 Viettel Mua sim
128 0979.422.661   660,000 46 Viettel Mua sim
129 0969.914.890   1,200,000 55 Viettel Mua sim
130 0971990.995   4,810,000 58 Viettel Mua sim
131 0983.97.3938   660,000 59 Viettel Mua sim
132 086244.1988   3,800,000 50 Viettel Mua sim
133 0971111961   2,800,000 36 Viettel Mua sim
134 0981.216.997   1,500,000 52 Viettel Mua sim
135 0987.237.990   895,000 54 Viettel Mua sim
136 0978803.886   4,500,000 57 Viettel Mua sim
137 0344935567   1,200,000 46 Viettel Mua sim
138 0965.265.191   1,050,000 44 Viettel Mua sim
139 0366879.883   1,050,000 58 Viettel Mua sim
140 0966.868.493   780,000 59 Viettel Mua sim
141 0962.144.289   1,500,000 45 Viettel Mua sim
142 0366.888.957   600,000 60 Viettel Mua sim
143 0345.292.268   1,050,000 41 Viettel Mua sim
144 0973.867.589   1,200,000 62 Viettel Mua sim
145 0395.10.02.02   2,200,000 22 Viettel Mua sim
146 0866.699.600   660,000 50 Viettel Mua sim
147 0989.999.458   9,000,000 70 Viettel Mua sim
148 0366.273.283   1,050,000 40 Viettel Mua sim
149 0969.914.563   1,200,000 52 Viettel Mua sim
150 0869.281.866   1,900,000 54 Viettel Mua sim