Sim Viettel - Trang 2

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
101 0971.71.1155   5,700,000 37 Viettel Mua sim
102 0981.15.8080   2,900,000 40 Viettel Mua sim
103 0971.51.1155   5,700,000 35 Viettel Mua sim
104 0981.18.4141   5,300,000 37 Viettel Mua sim
105 0971.37.30.30   1,700,000 33 Viettel Mua sim
106 0961.30.80.80   3,400,000 35 Viettel Mua sim
107 0963.62.4040   1,200,000 34 Viettel Mua sim
108 0981.23.7722   4,000,000 41 Viettel Mua sim
109 0971.14.3030   1,700,000 28 Viettel Mua sim
110 0961.71.3030   1,700,000 30 Viettel Mua sim
111 0961440606   1,700,000 36 Viettel Mua sim
112 0981.51.0303   1,600,000 30 Viettel Mua sim
113 0961511717   1,700,000 38 Viettel Mua sim
114 0971.88.7373   6,100,000 53 Viettel Mua sim
115 0981.15.4040   1,200,000 32 Viettel Mua sim
116 0961.91.8484   1,200,000 50 Viettel Mua sim
117 0971.38.0303   1,600,000 34 Viettel Mua sim
118 0971.36.5151   1,500,000 38 Viettel Mua sim
119 0971.27.11.55   1,800,000 38 Viettel Mua sim
120 0961.16.5050   6,400,000 33 Viettel Mua sim
121 0971.36.0202   1,600,000 30 Viettel Mua sim
122 0961.23.7575   6,400,000 45 Viettel Mua sim
123 097.111.4040   4,000,000 27 Viettel Mua sim
124 0971.65.6655   4,500,000 50 Viettel Mua sim
125 0961.81.3030   1,700,000 31 Viettel Mua sim
126 0961.81.0202   1,700,000 29 Viettel Mua sim
127 0961.98.5151   1,500,000 45 Viettel Mua sim
128 0981330505   3,300,000 34 Viettel Mua sim
129 0961211717   1,700,000 35 Viettel Mua sim
130 0981.18.02.02   7,900,000 31 Viettel Mua sim
131 0961990202   2,900,000 38 Viettel Mua sim
132 0961.31.05.05   1,700,000 30 Viettel Mua sim
133 0971.17.8822   5,200,000 45 Viettel Mua sim
134 0971.28.3232   1,700,000 37 Viettel Mua sim
135 0961.16.00.77   5,700,000 37 Viettel Mua sim
136 0971773434   1,600,000 45 Viettel Mua sim
137 0971.11.03.03   4,500,000 25 Viettel Mua sim
138 0971.11.06.06   5,800,000 31 Viettel Mua sim
139 0988.81.81.81   600,000,000 52 Viettel Mua sim
140 0981.23.5050   6,400,000 33 Viettel Mua sim
141 0971.16.4040   1,200,000 32 Viettel Mua sim
142 0981.61.6611   7,900,000 39 Viettel Mua sim
143 0961.27.97.97   3,800,000 57 Viettel Mua sim
144 0961.61.0011   5,700,000 25 Viettel Mua sim
145 0981188484   3,500,000 51 Viettel Mua sim
146 0961500505   5,000,000 31 Viettel Mua sim
147 0971.14.03.03   1,600,000 28 Viettel Mua sim
148 0971.15.6655   4,500,000 45 Viettel Mua sim
149 096.114.3232   1,700,000 31 Viettel Mua sim
150 0961.16.02.02   7,900,000 27 Viettel Mua sim