Sim Viettel - Trang 2

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
101 0961.23.00.77   5,700,000 35 Viettel Mua sim
102 0961.83.03.03   1,600,000 33 Viettel Mua sim
103 0971133030   1,700,000 27 Viettel Mua sim
104 0971.14.3232   1,500,000 32 Viettel Mua sim
105 0971.23.5050   6,400,000 32 Viettel Mua sim
106 0971.23.05.05   7,300,000 32 Viettel Mua sim
107 0971.91.0505   1,700,000 37 Viettel Mua sim
108 0961.96.3030   1,700,000 37 Viettel Mua sim
109 0981.18.7575   6,400,000 51 Viettel Mua sim
110 0961233030   2,800,000 27 Viettel Mua sim
111 0971.32.02.02   1,600,000 26 Viettel Mua sim
112 0961.11.14.14   4,500,000 28 Viettel Mua sim
113 0961.16.3131   6,400,000 31 Viettel Mua sim
114 0961.18.5151   1,500,000 37 Viettel Mua sim
115 0961811717   1,700,000 41 Viettel Mua sim
116 0961.91.8484   1,200,000 50 Viettel Mua sim
117 0971.39.0303   1,600,000 35 Viettel Mua sim
118 0961.61.7722   4,000,000 41 Viettel Mua sim
119 0981.18.7722   4,000,000 45 Viettel Mua sim
120 0971.91.0202   1,600,000 31 Viettel Mua sim
121 0971.17.6600   4,000,000 37 Viettel Mua sim
122 0961.35.0707   3,500,000 38 Viettel Mua sim
123 0961.11.41.41   6,400,000 28 Viettel Mua sim
124 0961.83.4040   1,200,000 35 Viettel Mua sim
125 0981.31.8080   2,900,000 38 Viettel Mua sim
126 0961.01.9797   2,100,000 49 Viettel Mua sim
127 0971.24.2244   3,800,000 35 Viettel Mua sim
128 0961221717   2,300,000 36 Viettel Mua sim
129 0961.81.3030   1,700,000 31 Viettel Mua sim
130 0961.61.9955   5,700,000 51 Viettel Mua sim
131 0961.71.3030   1,700,000 30 Viettel Mua sim
132 0961.32.3322   4,000,000 31 Viettel Mua sim
133 0971773434   1,600,000 45 Viettel Mua sim
134 0981.23.4040   3,500,000 31 Viettel Mua sim
135 0971500505   5,000,000 32 Viettel Mua sim
136 0971.23.7575   6,400,000 46 Viettel Mua sim
137 0961.01.00.11   5,700,000 19 Viettel Mua sim
138 0971.23.9955   5,700,000 50 Viettel Mua sim
139 0961.23.4141   5,300,000 31 Viettel Mua sim
140 0961.16.46.46   5,300,000 43 Viettel Mua sim
141 0981055050   4,000,000 33 Viettel Mua sim
142 0961.89.1717   1,700,000 49 Viettel Mua sim
143 096.181.0303   2,300,000 31 Viettel Mua sim
144 0981.18.05.05   7,300,000 37 Viettel Mua sim
145 0971.11.41.41   6,400,000 29 Viettel Mua sim
146 0971.37.30.30   1,700,000 33 Viettel Mua sim
147 0961.16.5151   4,000,000 35 Viettel Mua sim
148 0981.72.7722   4,000,000 45 Viettel Mua sim
149 0981.61.0202   1,600,000 29 Viettel Mua sim
150 0961664040   1,800,000 36 Viettel Mua sim