Sim số tiến lên

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 070.316.2345   3,500,000 31 Mobifone Mua sim
2 070.865.2345   3,300,000 40 Mobifone Mua sim
3 0708842345   2,700,000 41 Mobifone Mua sim
4 077.679.1234   4,000,000 46 Mobifone Mua sim
5 0708682345   5,800,000 43 Mobifone Mua sim
6 0703320123   2,100,000 21 Mobifone Mua sim
7 0783.454.456   1,200,000 46 Mobifone Mua sim
8 0765292345   3,300,000 43 Mobifone Mua sim
9 070.892.0123   2,200,000 32 Mobifone Mua sim
10 070.865.0123   2,100,000 32 Mobifone Mua sim
11 0792.33.2345   4,000,000 38 Mobifone Mua sim
12 0797790123   4,000,000 45 Mobifone Mua sim
13 0708.33.2345   4,600,000 35 Mobifone Mua sim
14 078.368.0123   2,900,000 38 Mobifone Mua sim
15 0703262345   4,000,000 32 Mobifone Mua sim
16 0707762345   2,900,000 41 Mobifone Mua sim
17 0704400123   2,300,000 21 Mobifone Mua sim
18 0707780123   2,700,000 35 Mobifone Mua sim
19 0703234456   7,500,000 34 Mobifone Mua sim
20 0708680123   3,300,000 35 Mobifone Mua sim
21 0798581234   3,800,000 47 Mobifone Mua sim
22 070.869.2345   4,600,000 44 Mobifone Mua sim
23 0708841234   2,900,000 37 Mobifone Mua sim
24 0703232345   5,200,000 29 Mobifone Mua sim
25 076.569.2345   3,300,000 47 Mobifone Mua sim
26 0798680123   2,900,000 44 Mobifone Mua sim
27 0798580123   3,000,000 43 Mobifone Mua sim
28 0707761234   2,500,000 37 Mobifone Mua sim
29 0783456123   4,000,000 39 Mobifone Mua sim
30 0769690123   2,900,000 43 Mobifone Mua sim
31 0798182345   4,000,000 47 Mobifone Mua sim
32 070.865.1234   2,900,000 36 Mobifone Mua sim
33 0789922345   6,600,000 49 Mobifone Mua sim
34 078.986.2345   7,600,000 52 Mobifone Mua sim
35 0703272345   2,900,000 33 Mobifone Mua sim
36 0789920123   2,700,000 41 Mobifone Mua sim
37 070.869.0123   1,700,000 36 Mobifone Mua sim
38 0798682345   5,800,000 52 Mobifone Mua sim
39 0768680123   3,500,000 41 Mobifone Mua sim
40 078.368.2345   4,600,000 46 Mobifone Mua sim