Sim số tiến lên

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0792.33.2345   3,400,000 38 Mobifone Mua sim
2 0798580123   2,500,000 43 Mobifone Mua sim
3 0708681234   5,800,000 39 Mobifone Mua sim
4 0703320123   1,800,000 21 Mobifone Mua sim
5 0707780123   2,200,000 35 Mobifone Mua sim
6 079.444.1234   4,800,000 38 Mobifone Mua sim
7 077.679.1234   3,400,000 46 Mobifone Mua sim
8 0765292345   2,700,000 43 Mobifone Mua sim
9 070.892.1234   2,900,000 36 Mobifone Mua sim
10 078.368.1234   2,900,000 42 Mobifone Mua sim
11 0707761234   2,100,000 37 Mobifone Mua sim
12 070.865.0123   1,800,000 32 Mobifone Mua sim
13 0783456123   3,400,000 39 Mobifone Mua sim
14 0704400123   1,900,000 21 Mobifone Mua sim
15 0798582345   3,700,000 51 Mobifone Mua sim
16 076.569.2345   2,700,000 47 Mobifone Mua sim
17 0789922345   5,800,000 49 Mobifone Mua sim
18 0703262345   3,400,000 32 Mobifone Mua sim
19 0704.45.23.45   2,100,000 34 Mobifone Mua sim
20 0797790123   3,400,000 45 Mobifone Mua sim
21 0798182345   3,400,000 47 Mobifone Mua sim
22 0789920123   2,200,000 41 Mobifone Mua sim
23 0798682345   4,800,000 52 Mobifone Mua sim
24 0708680123   2,700,000 35 Mobifone Mua sim
25 070.316.2345   2,900,000 31 Mobifone Mua sim
26 0769690123   2,400,000 43 Mobifone Mua sim
27 078.986.2345   6,600,000 52 Mobifone Mua sim
28 0703272345   2,400,000 33 Mobifone Mua sim
29 070.832.1234   2,100,000 30 Mobifone Mua sim
30 0704402345   2,400,000 29 Mobifone Mua sim
31 0707742345   2,100,000 39 Mobifone Mua sim
32 0703232345   4,300,000 29 Mobifone Mua sim
33 0798681234   5,800,000 48 Mobifone Mua sim
34 0703234456   6,600,000 34 Mobifone Mua sim
35 070.317.2345   1,900,000 32 Mobifone Mua sim
36 0708842345   2,200,000 41 Mobifone Mua sim
37 078.666.2345   7,700,000 47 Mobifone Mua sim
38 0707762345   2,400,000 41 Mobifone Mua sim
39 070.869.2345   3,800,000 44 Mobifone Mua sim
40 0708.33.2345   3,800,000 35 Mobifone Mua sim
41 0783.454.456   1,000,000 46 Mobifone Mua sim
42 0768680123   2,900,000 41 Mobifone Mua sim
43 070.892.0123   1,800,000 32 Mobifone Mua sim
44 070.865.2345   2,700,000 40 Mobifone Mua sim
45 070.865.1234   2,400,000 36 Mobifone Mua sim
46 0765592345   2,400,000 46 Mobifone Mua sim
47 079.345.0123   2,700,000 34 Mobifone Mua sim
48 0708682345   4,800,000 43 Mobifone Mua sim
49 0708322345   2,500,000 34 Mobifone Mua sim
50 0798581234   3,200,000 47 Mobifone Mua sim