Sim Tiến Đôi

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 09.26.27.28.29 547.000.000 Sim tiến lên đôi Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
2 0568.64.65.66 2.180.000 Sim tiến lên đôi Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
3 0927.32.33.34 5.000.000 Sim tiến lên đôi Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
4 0588.54.55.56 2.000.000 Sim tiến lên đôi Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
5 0585.73.74.75 4.000.000 Sim tiến lên đôi Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
6 0589.86.87.88 2.900.000 Sim tiến lên đôi Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
7 0568.36.37.38 3.900.000 Sim tiến lên đôi Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
8 0923.40.41.42 5.000.000 Sim tiến lên đôi Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
9 0585.83.84.85 2.870.000 Sim tiến lên đôi Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
10 0925.60.61.62 4.990.000 Sim tiến lên đôi Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
11 0924.45.46.47 4.800.000 Sim tiến lên đôi Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
12 0585.24.25.26 5.000.000 Sim tiến lên đôi Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua