Sim Tiến Đôi

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0869.46.47.48 11.000.000 Sim tiến lên đôi Viettel Viettel Đặt mua
2 0869.47.48.49 7.000.000 Sim tiến lên đôi Viettel Viettel Đặt mua
3 0868.55.56.57 15.000.000 Sim tiến lên đôi Viettel Viettel Đặt mua
4 0869.43.44.45 4.390.000 Sim tiến lên đôi Viettel Viettel Đặt mua
5 0866.36.37.38 17.900.000 Sim tiến lên đôi Viettel Viettel Đặt mua
6 0869.93.94.95 11.300.000 Sim tiến lên đôi Viettel Viettel Đặt mua
7 0862.36.37.38 14.600.000 Sim tiến lên đôi Viettel Viettel Đặt mua
8 0869.42.43.44 4.350.000 Sim tiến lên đôi Viettel Viettel Đặt mua
9 0869.41.42.43 4.390.000 Sim tiến lên đôi Viettel Viettel Đặt mua
10 08.62.63.64.65 67.500.000 Sim tiến lên đôi Viettel Viettel Đặt mua
11 0869.92.93.94 12.000.000 Sim tiến lên đôi Viettel Viettel Đặt mua
12 0866.21.22.23 12.300.000 Sim tiến lên đôi Viettel Viettel Đặt mua
13 0862.57.58.59 10.400.000 Sim tiến lên đôi Viettel Viettel Đặt mua
14 0869.57.58.59 26.000.000 Sim tiến lên đôi Viettel Viettel Đặt mua
15 0868.25.26.27 22.000.000 Sim tiến lên đôi Viettel Viettel Đặt mua
16 0862.13.14.15 14.300.000 Sim tiến lên đôi Viettel Viettel Đặt mua