Sim Thất Quý

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 037.9999999 5.900.000.000 Sim thất quý Viettel Viettel Đặt mua
2 033.777.7777 2.222.350.000 Sim thất quý Viettel Viettel Đặt mua
3 092.7777777 4.600.000.000 Sim thất quý Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
4 094.2222222 2.500.000.000 Sim thất quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
5 098.7777777 9.999.000.000 Sim thất quý Viettel Viettel Đặt mua
6 024.39999999 1.200.000.000 Sim thất quý Máy bàn Máy bàn Đặt mua
7 0258.777.7777 200.000.000 Sim thất quý Máy bàn Máy bàn Đặt mua
8 0292.7777777 1.250.000.000 Sim thất quý Máy bàn Máy bàn Đặt mua
9 0945.555.555 3.500.000.000 Sim thất quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
10 0235.777.7777 200.000.000 Sim thất quý Máy bàn Máy bàn Đặt mua
11 091.3333333 6.900.000.000 Sim thất quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
12 096.2222222 3.500.000.000 Sim thất quý Viettel Viettel Đặt mua
13 098.4444444 2.500.000.000 Sim thất quý Viettel Viettel Đặt mua
14 081.4444444 1.200.000.000 Sim thất quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
15 033.4444444 1.500.000.000 Sim thất quý Viettel Viettel Đặt mua
16 032.9999999 3.900.000.000 Sim thất quý Viettel Viettel Đặt mua
17 088.6666666 6.600.000.000 Sim thất quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
18 091.6666666 12.000.000.000 Sim thất quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
19 038.3333333 3.900.000.000 Sim thất quý Viettel Viettel Đặt mua